Habiba Ali i jej inicjatywa

W północnej Nigerii, dzięki pomysłowości, poświęceniu i ciężkiej pracy Habiby Ali, nowa inicjatywa w zakresie energii słonecznej nie tylko zapewnia jej społeczności zrównoważone i niedrogie źródło energii, ale także wzmacnia pozycję innych kobiet, dzięki możliwości uzyskiwania dochodów.

Podobnie jak wiele innych kobiet na nigeryjskich wsiach, Habiba pracowała nocami przy przydrożnym stoisku z jedzeniem.  Pomagała matce w przygotowywaniu oraz sprzedawaniu jedzenia przechodniom. Stoiska te oświetlane były lampami naftowymi, które według Banku Światowego niosą ze sobą ryzyko zdrowotne. Działają tak, jak wypalenie dwóch paczek papierosów dziennie.

Habiba wykorzystała możliwość wzięcia udziału w warsztatach, poświęconych energii odnawialnej i szkoleniach technicznych. Odbywały się one w ramach projektu „Promowanie zrównoważonego rynku energii słonecznej” w programie ECOWAS (ProSPER). Inicjatorem była IRENA oraz Centrum ECOWAS ds. Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej (ECREEE). Celem była pomoc przedsiębiorcom we wdrożeniu w życie pomysłów z zakresu odnawialnych źródeł energii. Habiba, zainspirowana warsztatami, wprowadziła oświetlenie solarne dla wielu straganów z jedzeniem.

„Wzmocnienie pozycji odbiorców energii jest jedną z podstawowych korzyści, pochodzących z wykorzystywania energii odnawialnej. Generacja rozproszona oferuje obecnie możliwości gospodarcze oraz korzyści socjalne”, stwierdził Gurbuz Gonul, starszy specjalista ds. Programu w regionach IRENA.

Doświadczenie to okazało się kluczowe, zainspirowało Habibę do uruchomienia Sosai Renewable Energies.  Pozwoliło jej rodzinie oraz społeczności na dostęp do niezawodnego źródła energii, bez ryzyka dla zdrowia. Wkrótce Habiba zaczęła realizować większe projekty, pomagając we wdrożeniu 10-kilowatowych (kW) mikroinstalacji. Dostarczały one energię elektryczną do ponad 800 osób za pośrednictwem modelu „pay-as-you-go”, w regionach Baawa i Kadabo.

Zapewnienie dostępu do energii rodzinom o niskich dochodach w społeczności Habiby było częścią jej procesu uczenia się. Spowodowało, że dostosowała swój model wyceny i podejście biznesowe do potrzeb rodzin o niskich dochodach w swojej społeczności. Jak ujęła to Habiba – W naszym kraju istnieje ogromne ubóstwo pod względem energetycznym. Ponad 89% jego przejawów leży na obszarach wiejskich. Istnieje potrzeba wprowadzenia innowacji w zakresie energii odnawialnej i zrównoważonego rozwoju w celu zniwelowania przepaści między obszarami z łatwym dostępem do energii oraz bez. Wierzę, że innowacja jest dokładnie tak dobra, jak wpływ, który wywiera.

Mieszkańcy, oglądający mikroinstalację (10 kW) w stanie Kaduna

Wyniki badań IRENA

Podejście to odzwierciedlają badania przeprowadzone przez IRENA, które pokazują, że instalacje off-grid oferują opłacalny i przyjazny środowisku sposób na przyspieszenie tempa elektryfikacji. Poszerzenie zasięgu zasilania urządzeń energią odnawialną w systemie off-grid, może również zachęcać do podejmowania działań na terenach wiejskich.

Do czego wykorzystuje się energię  słoneczną w Nigerii?

Habiba poprzez Sosai stworzyła również Women of the North for Excellence (MASI) –  inicjatywę, która pozwala kobietom na objęcie przywództwa nad projektami opartymi na systemie prowizyjnym.

Jeden z projektów zakłada wynajmowanie suszarek solarnych do suszenia papryki i innych plonów, co zwiększa ich trwałość. Nigeria odpowiada za aż 50% afrykańskiej produkcji papryczek, a na obszarach wiejskich w północnej Nigerii przeszło 40% dochodu rodziny może pochodzić ze zbioru papryki.

  • Kobiety odgrywają ważną rolę w rolnictwie, a wprowadzenie technologii zasilanej energią słoneczną znacznie przyczyni się do poprawy ich sytuacji ekonomicznej i społecznej- , stwierdziła Habiba.

Suszarka solarna Habiby do suszenia papryczek. Suszarka pomaga kobietom uzyskać dodatkowy dochód, dzięki zrównoważonemu zużyciu energii.

Kobiety z MASI wynajmowały suszarkę słoneczną od Sosai i wykorzystywały opłaty za suszenie roślin, aby zapłacić za czynsz, a jednocześnie zarabiały 10 procent prowizji od przeprowadzanych transakcji. Te drobne przedsięwzięcia, związane z energią odnawialną, dały kobietom poczucie własności, niezależność i zdolność do zapewnienia zrównoważonej energii dla swojej społeczności. Zgodnie z oceną projektu dochody kobiet z grupy MASI wzrosły aż o 30 procent.

  • Za sprawą solarnej suszarki teraz bardziej liczę się w mojej społeczności. Ludzie szukają mnie, żeby wysuszyć produkty, a jak odnoszę korzyści finansowe – stwierdziła Karime Yahaya, kobieta pracująca z MASI.
  • Zarabiałam na tym biznesie, a także przedstawiłam ten projekt innym kobietom, aby mogły z niego skorzystać – powiedziała Sunara Padida, jedna z przedsiębiorców MASI.

Dzięki Habibie więcej kobiet w północnej Nigerii ma dostęp do taniego i zrównoważonego źródła energii, które niesie ze sobą szereg korzyści społeczno-ekonomicznych, a także pozwala na podejmowanie działań, generujących dochód. Habiba kontynuuje prace nad odnawialnymi projektami i innymi przedsięwzięciami, takimi jak projekt ulepszenia pieców kuchennych w społecznościach wiejskich i zainstalowanie sali komputerowej w szkole w stanie Kaduna.

Opracowanie: Magdalena Rozwadowska na podstawie informacji IRENA

Redakcja GLOBEnergia