Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że na posiedzeniu w dniu 08.08.2017 r. podjął decyzję o wznowieniu z dniem 15 września 2017 r. naboru wniosków w ramach programu „ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim. Program zostaje wznowiony po niedawnym przerwaniu. Przyczyną decyzji o ponownym naborze zgłoszeń jest duże zainteresowanie dotacjami.

Świętokrzyskie walczy z tzw. niską emisją

W związku z rosnącym zanieczyszczeniem powietrza na terenie województwa, którego przyczyną w głównej mierze jest emisja gazów i pyłów z prywatnych gospodarstw domowych (tzw. niska emisja – ze względu na wysokość, na jakiej znajdują się kominy) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  ponownie uruchomił program pod nazwą „Zorza – czyste powietrze nad świętokrzyskim”.

Mieszkańcy regionu mają okazję uzyskać dofinansowanie wymiany kotłów i pieców, a także podłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej. W ramach programu właściciele lub użytkownicy domów mieszkalnych mogą uzyskać wsparcie finansowe w formie 25 proc. dotacji do wymiany kotłów lub pieców na nowoczesne o wyższej sprawności, a także podłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej. Maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 3 000 zł w przypadku kotłów na paliwo stałe klasy 4. Dla pozostałych zadań nie może być wyższa niż 4 000 zł. Koszty związane z realizacją inwestycji muszą być poniesione po 1 stycznia 2017 r.

 Aby uzyskać dofinansowanie, należy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz faktury potwierdzające wykonanie inwestycji.

Uwolnić Świętokrzyskie od smogu: wymiana pieców

Podobnie jak w innych regionach, w województwie świętokrzyskim problem zanieczyszczenia powietrza daje o sobie znać. Program „Zorza” ma na celu znaczne ograniczenie emisji szkodliwych substancji z palenisk domowych.  „Chcemy w ten sposób poprawić jakość powietrza w regionie. Chodzi głównie o zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych do atmosfery oraz ograniczenie emisji pyłów PM2,5 i PM10” – mówi wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Marek Gos. Osoby starające się o dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Kielcach muszą wymienić źródło ciepła na nowoczesny piec o wyższej sprawności, co najmniej czwartej lub piątej klasy, według norm europejskich. „To urządzenia, które są dużo sprawniejsze. Jeśli chodzi o emisję spalin, niektóre kotły piątej klasy dorównują pod tym względem kotłom na paliwa ciekłe” – zapewnił Gos. „Trzeba zdemontować stary kocioł, dokonać zakupu nowego i go zainstalować. W ramach inwestycji można też przyłączyć piec do sieci ciepłowniczej lub gazowej, z trwałym odłączeniem dotychczasowej instalacji” – dodał.

Jednym z wymagań programu jest odpowiednie udokumentowanie inwestycji. „Osoba starająca się o dofinansowanie musi złożyć w naszym funduszu fakturę. Można mieć dwie faktury – jedną na zakup pieca, drugą na wykonanie instalacji nowego pieca. Oprócz tego konieczne jest złożenie oświadczenia, że taki piec został zamontowany. Musi ono być potwierdzone przez wykonawcę inwestycji” – podkreślił Gos.

Kontynuacja dobrze znanego programu

Na wymianę pieców na bardziej przyjazne środowisku WFOŚiGW w Kielcach przeznaczył w pierwszej turze programu, z własnych środków 2,5 mln zł. „Myślę, że z wykorzystaniem wszystkich środków nie powinniśmy mieć problemów. Zainteresowanie jest duże. Coraz więcej osób przychodzi i dzwoni do nas, pytając o szczegóły programu” – wskazał wiceprezes Funduszu.

 

Źródła: www.radio.kielce.pl, WFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia