Wzorcowa modernizacja systemu grzewczego w Szekszárd

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

1401 wegry pan

Na Węgrzech projekty dotyczące racjonalnego wykorzystania energii finansowane przez UE są często realizowane  w trudnych warunkach – wzorcowa technologiczna zawartość projektu jest zatracana wśród skomplikowanych przepisów, wymuszających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii nawet w przypadku, gdy jest to nieuzasadnione ekonomicznie i odradzane przez specjalistów techniki grzewczej.

Na szczęście nie jest takim przypadek z Szekszárd, gdzie optymalny system grzewczy został zbudowany z użyciem stosunkowo niewielkich nakładów finansowych, przy doskonałym planowaniu i wykonaniu, z efektywnym wykorzystaniem swobody przewidzianej w warunkach przetargu dotyczących realizacji projektu. Samorząd miasta Szekszárd z Radą Powiatu przedstawił w ramach projektu VIS NOVA przykładową inwestycję, która mogłaby stanowić „dobrą praktykę” dla Regionu Południowo-Naddunajskiego, a nawet dla całych Węgier. W rezultacie system zaopatrzenia w energię cieplną Miejskiego Centrum Sportu w Szekszárd przeszedł całkowitą modernizację.

Punkt wyjścia W budynkach Centrum Sportu, które zostały zbudowane w 1998 roku, a więc posiadały przestarzałą instalację grzewczą i słabą izolację cieplną, energia na potrzeby c.w.u. (ciepła woda użytkowa) i c.o. (centralne ogrzewanie) zapewniana była przez 4 kotły gazowe. Arena hali sportowej nie była i nie jest ogrzewana, gdyż ze względu na jej kubaturę kwestia ta nie mogła zostać ekonomicznie rozwiązana. Dzięki rozsądnemu planowaniu uzyski ciepła z odpowiedniej ekspozycji na działanie promieni słonecznych (jak w przypadku szklarni) oraz uzyski z ciepła wytwarzanego przez sportowców i widzów zaspokajają zapotrzebowanie hali na energię cieplną. Wytwarzanie energii konieczne jest wyłącznie do ogrzewania sal gimnastycznych, biur i innych obszarów usługowych o łącznym zapotrzebowaniu na moc 200 kW

Kolektory słoneczne 80 m² paneli słonecznych o sumarycznej mocy zainstalowanej 80 kW zostało umieszczonych  po  południowej  stronie budynku, dzięki czemu wymagania odnośnie ciepłej wody użytkowej dla obiektu mogą być spełniane przez dużą części  w roku (dowodem przemyślanego planowania jest fakt, że panele słoneczne rzucają cień na pomieszczenia siłowni znajdujące się po tej samej stronie budynku, minimalizując problem ich nagrzewania się  w trakcie lata). W miesiącach letnich ciepło wytwarzane przez system kolektorów słonecznych – w ilości przekraczającej potrzeby Centrum Sportu – zostaje wykorzystane również  dla  częściowego  zaspokojenia zapotrzebowania na energię do podgrzewania wody w pobliskim SPA. (…)

System rozprowadzający System ogrzewania nie może być modernizowany tylko w jednym aspekcie. Ze względu na temperaturę produkowanej przez kolektory słoneczne wody – 50°C, a także na rzeczywisty i technologiczny wiek grzejników ważne jest, aby zastąpić emitery ciepła nowoczesnymi grzejnikami płytowymi, które mają większą powierzchnię przekazywania ciepła i są wyposażone w zawory termostatyczne. Jednocześnie cały system powinien być hydraulicznie regulowany, co stanowi podstawę do wszelkich działań inżynierii usług budowlanych. (…)

Redukcja kosztów Ze względu na optymalizację funkcjonowania systemu grzewczego koszty zaopatrzenia w energię cieplną obiektów zostały zredukowane. Opłaty określone w umowie zawartej z dostawcą gazu również znacząco się zmniejszyły, dzięki czemu koszty stałe związane z ogrzewaniem i przygotowaniem ciepłej wody w ciągu roku spadły o 1,5 mln HUF (21 tys. zł). Oczekuje się, że redukcja kosztów wyniesie 20–25% w stosunku do poprzednich lat, co oznacza roczną kwotę 2–2,5 mln HUF (28–35 tys. zł). Nie możemy również zapominać, że oprócz osiągnięcia  korzyści  finansowych  obiekty sportowe w centrum stały się bardziej komfortowe dla użytkowników.
Veresegyházi Béla
Magyar Energetika
Tłumaczenie: M. Wojdyła,
AGH WGGiOŚ KSE

Cały artykuł w numerze 1/2014
2014 1 GLOBEnergia