W pierwszym kwartale 2021 r. hybrydowe pojazdy elektryczne (ang. HEV) stanowiły 18,4 proc. sprzedanych samochodów osobowych na terenie Unii Europejskiej, natomiast hybrydy  typu plug-in (ang. PHEV) – 8,2 proc. Samochody w pełni elektryczne stanowiły jedynie 5,7 proc. sprzedanych pojazdów. Popularność tradycyjnych samochodów w UE spada, ale pojazdy z silnikiem benzynowym i diesla nadal stanowiły znaczną część sprzedaży nowych samochodów –  łącznie 65,4 proc. w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2021 r.

Sprzedaż aut konwencjonalnych spada, ale ich udział rynkowy pozostaje istotny

Według danych ACEA od stycznia do marca 2021 r. sprzedaż samochodów z silnikiem diesla spadła o 20,1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r., osiągając poziom 593 559 nowo zarejestrowanych pojazdów w UE. Obecny udział pojazdów dieslowych na rynku wynosii 23,2 proc. i jest mniejszy w porównaniu z 29,9 proc. w pierwszym kwartale 2020 r. Większość rynków krajowych odnotowało dwucyfrowe spadki sprzedaży w tym segmencie tj. w Niemczech (29,4 proc), Hiszpanii (28,3 proc) oraz we Francji (11,1 proc.).

Spadł także popyt na samochody benzynowe. Sprzedano o 16,9 proc. pojazdów mniej, co odpowiada liczbie 1,1 mln sztuk – w analogicznych okresie w 2020 r. sprzedano 1,3 mln samochodów benzynowych. W rezultacie w pierwszym kwartale 2021 r. udział tego rodzaju samochodów w UE spadł z 52,3 proc. w pierwszym kwartale 2020 r. do 42,2 proc. w 2021 r. W przypadku pojazdów benzynowych wzrosty sprzedaży odnotowano tylko we Francji (8,3 proc.). Duże spadki pojawiły się natomiast w Niemczech (30,0 proc.) oraz Hiszpanii (25,7 proc.). Znaczącą tendencję widać także we Włoszech (4,8 proc.).

Popyt na pojazdy napędzane gazem (ang. NGV) w UE spadł o 10,1 proc. pomimo wzrostu rejestracji tych pojazdów o 24,5 proc. we Włoszech, które są obecnie największym rynkiem dla tego rodzaju pojazdów.

Samochody z napędem ekologicznym

W okresie od stycznia do marca 2021 r. wzrosła popularność samochodów w pełni elektrycznych (ang. BEV). Zarejestrowano o 59,1 proc. więcej pojazdów napędzanych energią (146 185 sztuk), jednak ten wzrost jest w dalszym ciągu stymulowany przez wsparcie ze środków krajowych. Największe wzrosty odnotowano w Niemczech (149 proc.). W Polsce również odnotowany został wzrost liczby nowych pojazdów elektrycznych, który wyniósł 60,1 proc. co daje liczbę 940 pojazdów w pełni elektrycznych od początku roku (w pierwszym kwartale 2020 r. zarejestrowano ich 587). Znaczący spadek rejestracji odnotowano jedynie w Hiszpanii (12,6 proc.).

Największe przyrosty sprzedaży odnotowano w segmencie hybrydowych pojazdów elektrycznych typu plug-in (PHEV), które były większe o 175 proc., co odpowiada sprzedaży 208 389 pojazdów. Rynkiem napędzającym ten segment są Włochy, gdzie przybyło w pierwszym kwartale 2021 r. 16 103 sztuk PHEV (wzrost o 445,7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r.). Wzrosty odnotowano także w Niemczech (195,4 proc.), Francji (231,4 proc.) oraz w Hiszpanii (116,1 proc.).

Hybrydowe pojazdy elektryczne typu HEV stanowiły największy udział w sprzedaży pojazdów z silnikami alternatywnymi w UE. W okresie od stycznia do marca 2021 r. sprzedano 469 784 pojazdów, co stanowi wzrost o 101,6 proc, w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 r. Najwięcej takich samochodów sprzedano we Włoszech (246,8-procentowy wzrost), w Niemczech (135 proc.) oraz w Hiszpanii (39,4 proc.).

Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura

Nieodpowiednia infrastruktura ładowania jest wciąż głównym czynnikiem odstraszającym klientów od kupna samochodów elektrycznych. Boston Consulting Group (BCG) szacuje, że w ciągu następnej dekady na całym świecie będzie potrzebnych 100 mln dodatkowych punktów ładowania, aby dotrzymać kroku prognozowanemu rozwojowi pojazdów elektrycznych.

Źródło: ACEA, PIRE

Redakcja GLOBEnergia