Wzrost cen energii elektrycznej w Europie – fotowoltaika nie pomogła. Wiatr też nie 

Wzrost cen gazu, słabe warunki atmosferyczne i zwiększony popyt na energię doprowadziły do wzrostu cen energii elektrycznej  w ostatnim tygodniu września na niemal wszystkich europejskich rynkach. Średnia tygodniowa przekraczała 100 euro/MWh, a w niektórych przypadkach sięgnęła 200 euro/MWh.

Zdjęcie autora: Katarzyna Dubiel
Zdjęcie autora: Katarzyna Dubiel

Katarzyna Dubiel

Redaktorka portalu GLOBEnergia

Podziel się

Organizacja AleaSoft Energy Forecasting, która zajmuje się prognozowaniem zjawisk na rynku energetycznym, wzięła pod lupę 8 europejskich państw. Były to: Niemcy, Francja, Portugalia, Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania, Belgia i Holandia. Okazuje się, że niemal w każdym z tych krajów zaobserwowano wzrost cen energii. 

Więcej fotowoltaiki, mniej wiatru

Doszło do tego pomimo zwiększania produkcji w sektorze energetyki słonecznej. We Włoszech fotowoltaika zanotowała wzrost wytwarzania energii elektrycznej o 38% w ostatnim tygodniu września w porównaniu z tygodniem poprzedzającym. Na pozostałych rynkach sytuacja pod koniec zeszłego miesiąca wyglądała podobnie - produkcja z energetyki słonecznej wzrosła o 15% w Hiszpanii i 18% w Niemczech. Tutaj również mowa o zmianach, które miały miejsce w na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni września. Oczekuje się jednak, że ze względu na zbliżającą się zimę produkcja energii z fotowoltaiki zmaleje na początku października w całej Europie. 

Gorzej sprawa wyglądała w przypadku produkcji energii wiatrowej. W ostatnim tygodniu września farmy wiatrowe zaliczyły spadek wydajności. Największy zanotowano we Francji, gdzie produkcja spadła o 55% w odniesieniu do okresu 18-24 września. Na pozostałych europejskich rynkach spadek w tym czasie wyniósł od 44% w Niemczech do 49% w Portugalii. Według prognoz AleaSoft na początku października produkcja z energetyki wiatrowej nadal będzie spadać we Włoszech i Francji, jednak wzrośnie nieznacznie na pozostałych, analizowanych rynkach. 

Wzrost zapotrzebowania na energię w Europie

W ostatnim tygodniu września zdecydowanie wzrosło zapotrzebowanie na energię elektryczną. Wraz ze zbliżającą się zimą dni stają się coraz krótsze, przez co samo użycie oświetlenia wzrosło. Jednak na niektórych rynkach zapotrzebowanie na energię elektryczną spadło. Miało to miejsce we Włoszech i w Belgii. Co ciekawe, pod koniec września średnie temperatury zewnętrzne w większości badanych krajów wzrosły. Z tego też powodu ogólnoeuropejski wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną raczej nie jest związany z rozpoczęciem sezonu grzewczego. Zgodnie z przewidywaniami organizacji AleaSoft popyt na energię elektryczną będzie się w najbliższym czasie nadal zwiększał. Odstępstwem od tej reguły będzie rynek francuski, niemiecki i włoski.  

Zapotrzebowanie na energię elektryczną dla ośmiu państw UE. Źródło: AleaSoft Energy Forecasting.

Zwiększone ceny, ale nie dla wszystkich

Z powodu zwiększenia zapotrzebowania przy jednoczesnym zmniejszeniu produkcji energii z farm wiatrowych ceny energii elektrycznej wzrosły na poziomie ogólnoeuropejskim. W przedostatnim tygodniu września ceny zazwyczaj były niższe niż 100 euro/MWh. Jednak już tydzień później wzrosły one do niemal 120 euro/MWh. Wyjątkiem był rynek włoski, gdzie ceny energii spadły o ok. 1,7%.  Może być to spowodowane przez zmniejszające się zapotrzebowanie na energię elektryczną zaobserwowane w tym kraju. Zdecydowanie największe wzrosty cen energii, o niemal 46% w przeciągu tygodnia, odnotowano w krajach nordyckich. Z drugiej strony wcześniej ceny te były bardzo niskie, wynosiły bowiem ok. 10 euro/MWh. To właśnie na północy Europy osiągnięto najniższe stawki za energię, które sięgnęły zaledwie 3,82 euro/MWh. Kraje nordyckie osiągnęły także ujemne ceny energii 25, 26 i 30 września oraz 1 października. Podobne zjawisko miało miejsce także w przypadku większości badanych krajów, czyli Niemiec, Belgii, Francji oraz Holandii. 

Niemniej jednak AleaSoft przewiduje, że w październiku dojdzie do spadku cen energii elektrycznej, co będzie związane ze zwiększeniem produkcji ze źródeł wiatrowych. 

Co z Polską?

W przypadku Polski produkcja zarówno z fotowoltaiki, jak i z farm wiatrowych przez ostatnie dwa tygodnie września utrzymywała się na podobnym poziomie. Podobnie sprawa wygląda w przypadku zapotrzebowania na energię. Dlatego też nie zaobserwowano równie dużych wzrostów cen energii, co na zachodzie Europy. Na Rynku Dnia Następnego pod koniec września zanotowano zarówno wzrosty, jak i spadki cen energii. Niemniej jednak stawki te utrzymywały się blisko górnej granicy najwyższych cen, które wystąpiły na rynkach badanych przez AleaSoft. 

Źródło: pv-magazine.com


Jak się odnaleźć w nowej rzeczywistości na rynku energii w Polsce? Jak nowy polski miks energetyczny wpłynie na koszty dystrybucji energii? Czy musimy się przyzwyczaić do zmiennych cen energii? Jak korzystać z taryf dynamicznych i innych usług elastyczności? 

O tym wszystkim porozmawiamy już 14-15 listopada podczas Kongresu TRENDY 2023 - zarejestruj się już dziś!