Na niemieckich aukcjach fotowoltaicznych, średnia cena końcowa wyniosła 0,0480 EUR/kWh. Ubiegłoroczny, wzrostowy trend cen był zatem kontynuowany w pierwszej rundzie 2019 roku.

Prawie wszystkie wybrane w aukcji projekty będą znajdować się na słabej jakości gruntach ornych w Bawarii.

80 ofert w niemieckiej aukcji PV!

W przypadku instalacji PV o mocy 750 kW lub większej, aukcję wygrały 24 projekty o łącznej mocy 178 MW. Ogółem, w aukcji brało udział 80 ofert na projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy 465 MW. Tylko dwie oferty zostały wykluczone z powodu błędów formalnych.

W ubiegłym roku trend cenowy kontynuowany był z nieznacznie rosnącymi wartościami od tury do tury. W ostatniej aukcji średnia ostateczna cena wyniosła 0,0480 EUR / kWh. W aukcji, która odbyła się w październiku, cena wynosiła 0,0469 EUR / kWh.

Większość projektów powstanie w Bawarii

Szacuje się, że 21 z 24 wybranych projektów PV zostanie rozmieszczonych w Bawarii na gruntach ornych, na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Południowy region Bayernu jest jednym z pięciu landów, które skorzystały z klauzuli zawartej w niemieckiej Ustawie o odnawialnych źródłach energii z 2017 r., aby udostępnić dodatkowe grunty orne i użytki zielone na potrzeby przetargów. Zwolniony roczny kontyngent został już wyczerpany w 70%.

„Wysoka oferta na grunty uprawne w Bawarii świadczy o nierównej konkurencyjności obszarów słonecznych” – powiedział prezes Federalnej Agencji ds. Sieci, Jochen Homann.

400 MW z OZE w najbliższych aukcjach?

W Niemczech odbywają się dwa rodzaje przetargów z udziałem energii słonecznej: nadzwyczajne zamówienie na 500 MW z terminem do 1 marca; oraz mieszany przetarg na energię słoneczną i wiatrową z deadlinem miesiąc później. Eksperci przewidują, że to ostatnie działanie odbędzie się w dwóch turach i obejmie 400 MW mocy z odnawialnych źródeł.

Pierwsza mieszana tura przetargów w Niemczech w 2018 roku

12 lutego 2018 roku niemiecka Federalna Agencja ds. Sieci rozpoczęła pierwszą mieszaną turę przetargów na duże turbiny słoneczne i wiatrowe na lądzie. Niemiecki rząd przeznaczył na przetargi około 200 MW mocy. Agencja ustaliła ceny za obie technologie na poziomie 0,0884 EUR/kWh.
Po raz pierwszy dwie różne technologie odnawialne będą bezpośrednio konkurować w przetargach w Niemczech. Aukcje neutralne pod względem technologicznym wdrażane są na wniosek Komisji Europejskiej, która wymaga od państw członkowskich ich wprowadzenia.

Ustalono wtedy ograniczenia mocy dla naziemnych systemów fotowoltaicznych na poziomie 10 MW, brak ograniczeń wielkościowych dla farm wiatrowych na lądzie. Wyjątek stanowiły okręgi dotknięte zmianami strukturalnymi w produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego, gdzie można było składać oferty na projekty fotowoltaiczne do 20 MW. Dolny limit mocy w obu technologiach wynosił 750 kW.

Źródło: pv-magazine.com, GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia