W obecnym stanie prawnym przyjmuje się, że podatkiem od nieruchomości w przypadku elektrowni wiatrowych podlegają jedynie niektóre z jej elementów tj. fundamenty oraz maszt. 

 
 

 
Związane jest to z wykładnią obowiązującej w prawie budowlanym definicji budowli, gdzie ustawodawca jako budowlę zdefiniował części budowlane urządzeń technicznych, wśród których wymienił m.in. elektrownię wiatrową. W oparciu o tą definicję powstała linia orzecznicza sądów administracyjnych przyjmująca słuszność forsowanego przez inwestorów stanowiska i konieczność opłacania podatku tylko od tych elementów.
 
W zaproponowanej w projekcie ustawy definicji budowli wykreślone zostały elektrownie wiatrowe jako części budowlane urządzeń technicznych. Co za tym idzie na aktualności może stracić obecna linia orzecznicza, oparta o wykładnie tego przepisu. To z kolei wiąże się z możliwością uznania, że podatek od nieruchomości powinien być płacony od całej elektrowni wiatrowej, a wiec też jej najdroższych części takich jak np. gondola.  Zapis dotyczy farm planowanych w toku procesu inwestycyjnego jak i farm istniejących.
Spowodowałoby to znaczny, nawet kilkukrotny wzrost tego podatku. Byłoby to kolejne, po opłatach eksploatacyjnych nieprzewidziane przez inwestorów wiatrowych obciążenie, które bezpośrednio wpłynie na ich sytuację finansową oraz na decyzję o realizacji danej inwestycji. 
 
Proponowane ustawą zmiany niewątpliwie wiążą się ze zmniejszeniem opłacalności budowy farm wiatrowych. 
Inwestorzy którzy eksploatują istniejące już farmy wiatrowe w przypadku wejścia w życie przepisów zobowiązani będą do poniesienia nowych, niemałych kosztów.
 
W najgorszej jednak sytuacji znajdą się inwestorzy którzy wyłożyli już spore kwoty na planowane przedsięwzięcia, znajdują się ona na bardzo zaawansowanym stadium, ale nie spełniają norm odległościowych. Zapewne wielu z nich podejmie próby ich ratowania np. poprzez wykluczenie części turbin lub/i zmniejszenie ich wysokości. To jednak, plus dodatkowe obciążenia wprowadzone w ustawie, znajdą przełożenie w rentowności nowo powstałych farm wiatrowych i wpłynie na ich pozycję w przyszłych aukcjach.
 
Anna Siwkowska
radca prawny
 
W kolejnym komentarzu przybliżony zostanie problem przepisów przejściowych: decyzje WZ, studia i mpzp, pozwolenia na budowę