Dwie przyczyny wzrost sprzedaży urządzeń grzewczych

Poziom wzrostów w sprzedaży indywidualnych urządzeń grzewczych osiągnął nie notowany od dawna poziom, który z początku budził wątpliwości co do wiarygodności odnotowanych danych sprzedażowych. Ta tendencja utrzymuje się także w 2018 roku.

Wpływ na osiągane wyniki mają dwa główne czynniki:

  • Wzrosty w budownictwie mieszkaniowym, które były już zauważalne 2 lata temu w zakresie wydawanych pozwoleń na budowę i zgłoszeń budowy nowych budynków.
  • Znaczny wzrost wymian starych urządzeń na nowe, co zaznaczyło się szczególnie w 2017 roku.

Klasa średnia eksploruje rynek wynajmu

Wzrost sprzedaży nowobudowanych mieszkań i domów był związany z chęcią inwestowania przez klasę średnia w rynek wynajmu. Rynek wynajmu jest jeszcze w dalszym ciągu pozwala na osiągniecie większych zysków niż w wypadku np. lokat bankowych.

Ponadto,  ten trend napędzała niepewność co do przyszłości gospodarczej Polski po zmianie rządu i wynikającego z tego bezpieczeństwa oszczędności złożonych w bankach przez tę grupę obywateli. Drugim czynnikiem mającym ogromny wpływ na przyrost sprzedaży urządzeń grzewczych było wdrażanie realnej polityki antysmogowej na poziomie lokalnym w oparciu o dostępne fundusze Unii Europejskiej, najczęściej  w ramach RPO.

Powstało wiele lokalnych programów wsparcia wymiany starych urządzeń grzewczych na nowe. Nowe, czyli w założeniu bardziej efektywne i znacznie redukujące lub wręcz likwidujące niską emisję.

Programy wsparcia  i rola samorządów

Rola i odpowiedzialność samorządów w tym zakresie jest ogromna. Mowa o tym, by zasady przetargów i wsparcia były jak najbardziej transparentne. Właśnie dlatego SPIUG zaproponował rozwiązania mające zagwarantować transparentność tych postępowań w postaci tworzenia jednolitych wymagań technicznych dla poszczególnych grup urządzeń grzewczych, o które oparte by były założenia programów wsparcia.

Następnym krokiem byłoby stworzenie wzorem niemieckiej BAFA, czy w Polsce praktyki stworzonej przez samorząd Małopolski – oficjalnych, zweryfikowanych list urządzeń grzewczych spełniających zaostrzone kryteria i dopuszczonych do instalacji w ramach danego programu wsparcia. Samorządy lokalne są bezpośrednio związane z lokalnymi społecznościami. To na nich spoczywa bezpośrednia odpowiedzialność za wdrażanie programów mających na celu ograniczanie szkodliwych substancji do atmosfery, m.in. powstających w procesie spalania byle jakich paliw, w byle jakich urządzeniach grzewczych.

W najbliższych latach, tendencja  instalacji nowoczesnych urządzeń powinna ulec wzmocnieniu za sprawą uruchomionego właśnie centralnego programu Czyste Powietrze, koordynowanemu przez NFOŚiGW oraz lokalnie przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Liczymy, ze założenia programu zostały przygotowane w taki sposób, aby w najbliższych latach osiągnąć cel jakim jest czyste powietrze w Polsce.


Zapraszamy na KONGRES TRENDY ENERGETYCZNE

Czy interesuje Cię temat rozproszonej produkcji energii, elektryfikacji ogrzewania? A może interesujące jest dla Ciebie magazynowanie energii, elektromobilności, czy digitalizacji procesów? Jakie wyzwania stoją przed polskim sektorem energetyki? Jak dostosować się do zmian nadchodzących w ciągu 2 do 5 lat? Które technologie mają szanse na rozwój a które znikną z rynku? Które regulacje wpływają na zmiany? Energooszczędne i inteligentne budynki, czyste powietrze, termomodernizacja. To tematy i zagadnienia Kongresu – Trendy Energetyczne.

Zapraszamy na Kongres Trendy Energetyczne, który odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2018 w Auli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Do udziału w Kongresie zapraszamy naukowców, praktyków, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządów lokalnych, przedsiębiorców, inwestorów, firmy usługowe i konsultingowe, doktorantów i studentów, a także inne osoby zainteresowane energetyką.

Bieżące informacje szczegółowe oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są stronie:

www.globenergia.pl/trendyenergetyczne

Janusz Starościk

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, Członek Pool of Experts Switzerland Global Enterprise