Rok 2018 charakteryzował się wzrostem sprzedaży pomp ciepła w Niemczech. Największy przyrost odnotowały powietrzne pompy ciepła, których sprzedaż wzrosła o 10% w stosunku do roku poprzedniego. W 2018 roku sprzedanych zostało 25 500 sztuk gruntowych pomp ciepła, co przełożyło się na wzrost o 2% w stosunku do poprzedniego roku.

Ogółem w Niemczech na koniec 2018 roku zainstalowanych było 880 000 pomp ciepła.

Na podstawie danych zebranych w związku z Federacją Niemieckich Branży Grzewczych można zauważyć, że sprzedaż pomp ciepła ciepłej wody wzrosła również o 11 procent w porównaniu z poprzednim rokiem: sprzedano 15 000 sztuk. W bieżącym roku stowarzyszenie spodziewa się kontynuacji trendu wzrostowego.

Oczekiwana stabilizacja sprzedaży w 2019 r. nie wystarczy do osiągnięcia celów związanych z ochroną klimatu

Kotły starsze niż 30 lat zwykle wymagają wymiany. W tym roku będzie to około miliona sztuk. Jednak wysoka cena energii elektrycznej nadal nie zachęca do odchodzenia od paliw kopalnych na rynku grzewczym. Stare kotły olejowe zastępowane będą nowoczesnymi gazowymi lub olejowymi kotłami kondensacyjnymi.

Droga elektryczność i tanie paliwa kopalne są największą przeszkodą w zmianie podejścia do efektywnej i ekologicznej produkcji ciepła.

Raport komisji węglowej odwołuje się mocno do wysokich kosztów energii elektrycznej dla prywatnych gospodarstw domowych. W żadnym innym kraju UE energia elektryczna nie kosztuje tyle, co w Niemczech. Jeśli ta choroba nie zostanie wyeliminowana, transformacja energetyczna jako całość nie może zakończyć się sukcesem. Niemiecki przemysł pomp ciepła i przemysł ciepłowniczy ma pomysł na to, jak pokonać bariery.

Środki obowiązkowe dla osiągnięcia wymaganych celów

Ważnym jest, aby stworzyć rynek, który zachęci wykwalifikowanych pracowników do oferowania i instalacji systemów bardziej przyjaznych dla środowiska. Branża sanitarna, grzewcza i klimatyzacyjna (SHK) posiada braki fachowców, co tym samym negatywnie wpływa na rozwój branży.

Przede wszystkim brakuje specjalistów w zakresie odzysku energii w budynkach. Zgodnie z prognozą w 2025 r. będzie brakowało już 40 000 specjalistów od SHK. W ramach nowych wytycznych VDI 4645 wydanych w marcu 2018 roku na projektowanie i dobór pomp ciepła wraz z instalacją w domach jedno- i wielorodzinnych, VDI (Wielobranżowe Stowarzyszenie Inżynierów) we współpracy z Federalnym Stowarzyszeniem Pomp Ciepła sporządziło koncepcję szkoleniową dla ekspertów w zakresie systemów pomp ciepła, aby dać wyspecjalizowanym firmom SHK, planistom i konsultantom możliwość kontynuowania szkoleń w zakresie odnawialnych systemów grzewczych.

Takie środki mają kluczowe znaczenie i muszą w przyszłości być przedmiotem większej uwagi i wsparcia na szczeblu politycznym, aby sprostać oczekiwanemu wzrostowi popytu.

Opracowano na podstawie warmepumpe.de

Redakcja GLOBEnergia