Relacja z XI Forum Solar +

XI Forum Solar + rozpoczął ENERGETYCZNY TALK SHOW, który poprowadzili Grzegorz Burek – Redaktor naczelny Redakcji GLOBEnergia oraz Bogdan Szymański – Prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV. Wstęp wprowadził uczestników Forum w rynek fotowoltaiczny w Polsce, perspektywy na kolejne lata, nowe przepisy i wyzwania dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz wyboru firmy wykonawczej.

Energetyczny Talk Show, Bogdan Szymański – Prezes SBF POLSKA PV (z lewej strony), Grzegorz Burek – Redaktor Naczelny GLOBEnergia

Technologia i rynek

Po wstępie przyszedł czas na dalsze podsumowanie rozwoju technologii i rynku fotowoltaicznego. W panelu I: Technologia i rynek zostały omówione realia fotowoltaicznego rzemiosła w nawiązaniu do fachowców, roli Państwa i strefy biznesu. Następnie temat przeszedł do ogniw typu N, roli wydajności oraz modułów fotowoltaicznych typu szkło-szkło.

Fotowoltaika to nie tylko prąd dla domów jednorodzinnych. Energią ze słońca można również zaopatrzyć przedsiębiorstwa. W nawiązaniu do tej kwestii zostało omówione wykorzystanie fotowoltaiki w firmach i opłacalność tego rozwiązania.

W dalszej części panelu, po omówieniu modułów prelegenci przeszli do falowników – ich dostępności i sposobów na osiągnięcie niezawodności. Omówione zostały także falowniki z wbudowanymi ładowarkami i ich wyścig o inteligencję.

Zostając w temacie inteligencji urządzeń, została omówiona inteligentna diagnostyka w instalacjach fotowoltaicznych.

Fotowoltaika to nie tylko urządzenia, ale także ich montaż. Pod koniec panelu I, przyszedł czas na wykazanie sposobów na obniżenie kosztów i przyspieszenie montażu instalacji PV.

Na koniec panelu został przedstawiony pokaz zwiększenia autokonsumpcji energii z fotowoltaiki na przykładzie pompy ciepła typu SPLIT oraz został omówiony polski rynek fotowoltaiczny z punktu widzenia zagranicznej firmy.

Bogdan Szymański – prezes SBF POLSKA PV oraz Sebastian Walerysiak – prezes zarządu Viessmann

W panelu wzięli udział Sebastian Walerysiak – z firmy Viessmann, Robert Maczionsek z firmy Emiternet, Edyta Witkowska Grześkiewicz z firmy Bruk-Bet Solar, Robert Kubera z firmy Fronius, Radu Roman z firmy Solis, Michał Marona z firmy SolarEdge, Wojciech Szewczyk z firmy Photomate, Paweł Wiktorowicz z firmy Corab, Henning Schulze z firmy JA Solar oraz Jakub Pawłowicz z firmy Viessmann.

Bezpieczeństwo i jakość

W II panelu Forum zostały omówione kwestie dotyczące bezpieczeństwa i jakości w kontekście fotowoltaiki. Prowadzone rozmowy dotyczyły projektowania domów realnie zeroenergetycznych w warunkach polskich, w aspekcie efektywnego połączenia pomp ciepła i fotowoltaiki czy też zagrożenia pożarowego instalacji fotowoltaicznych oraz metod przeciwdziałania im.

Panel II Bezpieczeństwo i Jakość, dr hab. inż. Rafał Porowski

 

W związku z premierą Fotowoltaicznego dekalogu dobrych praktyk – 10 zasad bezpiecznej instalacji PPOŻ, napisanego przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, zostało szerzej omówione bezpieczeństwo przeciwpożarowe instalacji fotowoltaicznej.

Dekalog dobrych praktyk w wersji elektronicznej można przeczytać TUTAJ

 

Na koniec panelu zostały omówione standardy instalacyjne na 2020 rok.

W panelu wzięli udział Jacek Biskupski z SBF POLSKA PV, dr hab. inż. Rafał Porowski z Politechniki Świętokrzyskiej, Bogdan Szymański z SBF POLSKA PV oraz Krzysztof Grobel z firmy SOLGEN.

Zakończenie  XI Forum Solar +

XI Forum Solar + już się zakończyło, a bramy MiastOZE zostały zamknięte! Zapraszamy na XII Forum Solar + oraz kolejną edycję MiastOZE już w przyszłym roku!

Redakcja GLOBEnergia