Jeśli przyjrzeć się niektórym rozwiązaniom grzewczym, można zaryzykować tezę, że w każdym urządzeniu grzewczym bufor lub zbiornik buforowy powinien być rozważany.

Przypomnijmy, jakie są podstawowe funkcje zasobnika buforowego.

Bufor w instalacji grzewczej ma za zadanie:

  • zmniejszać liczbę włączeń i wyłączeń pompy ciepła,
  • rozdzielić hydraulicznie obieg urządzenia grzewczego i obieg odbiorników,
  • zarządzać energią przy użyciu wielu urządzeń grzewczych (biwalentny sposób pracy lub kaskada),
  • buforować ciepło w celu odszraniania parownika pompy ciepła,
  • wydłużać czas pracy pompy ciepła ze względu na różnice pomiędzy obciążeniem cieplnym
  • budynku i mocą cieplną pompy ciepła,
  • utrzymywać dostawy ciepła podczas planowanych okresów zablokowania dostaw energii lub taryfowości energii.

5 sposobów na bufor ciepła

Temat buforów nie jest jednoznaczny pod wieloma względami i można go stosować na różne sposoby. Ja rozróżniam pięć odmiennych sytuacji.
Podstawowy sposób, będący pewnego rodzaju pierwowzorem, polega na tym, że do pompy ciepła bufor jest wpięty równolegle, a dodatkowa pompa obiegowa rozładowuje ciepło z bufora na system grzewczy. W tym schemacie bufor pełni dwie funkcje: rozdzielenia hydraulicznego oraz buforowania, czyli magazynowania, energii.

Drugi sposób to podłączenie zasobnika buforowego szeregowo. W takim rozwiązaniu w systemie jest jedna pompa obiegowa, a bufor zapełnia zład wody.

Trzecie rozwiązanie polega na podłączeniu zasobnika buforowego szeregowo z hydraulicznym bypassem. Takie rozwiązanie daje z jednej strony zalety z pierwszego rozwiązania (rozdzielenie hydrauliczne), ale dodatkowo zyskujemy to, co w drugim schemacie (zasilanie instalacji cieplnej takim samym parametrem, który wychodzi z pompy ciepła).

Czwarty sposób to podłączenie zasobnika buforowego szeregowo z zaworem nadmiarowo upustowym. W takim roziązaniu dodatkowy zawór zapewnia przepływ (np. gdy w obiegu są siłowniki termostatyczne), a bufor zapewnia zład wody grzewczej. Można też łączyć zasobnik buforowy równolegle z kilkoma obiegami grzewczymi. Ten piąty sposób daje rozdzielenie hydrauliczne obiegów.

Z buforem czy bez?

Sposobów na stosowanie bufora jest wiele, wiemy też, że historycznie są one zakorzenione w systemy oparte na pompach ciepła, ale czy są one konieczne? Czy warto je stosować? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, bo wiele zależy od instalacji grzewczej, chociażby od tego, czy zastosowany układ jest monowalentny czy biwalentny.

Jeżeli instalacja grzewcza ma mały zład wody albo małą pojemność cieplną, to bufor powinien zostać zainstalowany. Jednak w sytuacji, gdy odbiornikiem ciepła byłoby ogrzewanie podłogowe, to należy liczyć się z tym, że przykładowe 100m2 powierzchni ogrzewanej jest już buforem i ma pojemność cieplną równowartą około tysiącowi litrów wody, dlatego w takim przypadku nie jest konieczny.

Bufor jest elementem, który może wyeliminować wiele błędów instalacyjnych i pozwala na szybki montaż bez ingerencji w typ instalacji grzewczej. Z drugiej jednak strony należy mieć na uwadze to, że montaż bufora grzewczego to dodatkowy koszt inwestycyjny. W procesie coraz większej konkurencyjności będzie to element, z którego firmy wykonawcze będą rezygnować, ponieważ przy pozbyciu się tego kosztu, oferta będzie bardziej atrakcyjna.

Dowiedz się więcej!

  • Jeszcze więcej felietonów – Energetyczny głos branży!
  • Własny prąd dla biznesu – poradnik
  • Rynek pomp ciepła i rynek fotowoltaiczny w liczbach

Czytaj w GLOBENERGIA 1/2021!


WYDANIE DRUKOWANE JEST DOSTĘPNE 

TUTAJ


WYDANIE ELEKTRONICZNE JEST DOSTĘPNE 

TUTAJ


Robert Kałużny

Team Leader of A2W Team w firmie Panasonic