Taryfa – podstawowy plan cenowy

Każdy użytkownik podpisujący umowę z dostawcą wybiera taryfę energii elektrycznej, czyli plan cenowy, zgodnie z którym wyliczana jest jego opłata za prąd. Różnorodność dostępnych opcji pozwala klientowi wybrać dla siebie najlepszą.

Jak czytać skróty nazw taryf energetycznych?

 • pierwszy znak – A, B, C lub G; zależy od rodzaju odbiorcy, do którego adresowana jest taryfa. Taryfa G jest dla gospodarstw domowych, a C, B i A są przeznaczone dla firm zasilanych z sieci o napięciu odpowiednio niskim, średnim i wysokim,
 • drugi znak – 1 lub 2; stanowi o mocy umownej, cyfra 1 oznacza moc nie większą, niż 40 kilowatów, zaś 2 oznacza moc większą niż 40 kilowatów,
 • trzeci znak – 1, 2, 3 lub 4; oznacza liczbę stref czasowych, przykładowo cyfra 2 oznacza, że są dwie strefy czasowe, np. typu dzień-noc,
 • czwarty znak – tylko w niektórych skrótach taryf; oznacza sposób rozliczania stref czasowych. Przykładowo litera b oznacza podział na strefę dzienną i nocną, natomiast„a” to podział na strefę szczytową i poza-szczytową. Symbol „w” oznacza, że poza podziałem na strefę nocną i dzienną taryfa oferuje także niższe ceny w weekend.

Z czego składa się rachunek za energię?

Rachunek za energię elektryczną to rozliczenie zużytej energii w danym okresie. Na rachunku za energię elektryczną, niezależnie od wybranej taryfy, znajdują się dwie generalne opłaty – za sprzedaż oraz dystrybucję energii elektrycznej. Bardziej szczegółowo – na każdym rachunku jest kilka pozycji. Podstawowa to opłata za sprzedaż energii, czyli koszt skonsumowanej energii z rozpisaniem na liczbę zużytych kilowatogodzin i stawkę jednostkową za każdą kilowatogodzinę.
Na rachunku są też dwa rodzaje opłaty dystrybucyjnej: stała i zmienna. Kolejne pozycje to opłata abonamentowa i opłata przejściowa, nazywana też opłata końcową w zależnosci od dystrybutora, opłata kogeneracyjna oraz opłata OZE.

 • Opłata za sprzedaż energii jest to opłata naliczona za ilość energii, która została pobrana przez budynek.
 • Opłata dystrybucyjna zmienna jest to pochodna ilość zużytej energii, która obejmuje koszty przesyłu tej energii za pomocą sieci energoelektrycznej.
 • Opłata dystrybucyjna stała jest to uregulowanie kosztów stałych, ponoszonych przez operatora w tym koszty utrzymania urządzeń energetycznych. Jak sama nazwa wskazuje, jest to opłata stała naliczania comiesięcznie.
 • Opłata abonamentowa jest opłatą związaną z odczytem i kontrolą układu pomiarowego. Konsument reguluje tym sposobem operatorowi koszty, które operator musi ponieść aby dokonać odczytu licznika.
 • Opłata OZE jest to opłata wspierająca dużych producentów tzw. zielonej energii. Od 3 lat zgodnie z decyzja URE opłata ta wynosi 0 zł.
 • Opłata kogeneracyjna wprowadzona została, aby promować rozwiązania bardziej ekologicznego, skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.
 • Opłata przejściowa to opłata naliczana miesięcznie, która pozwala wytwórcom pokryć koszty związane z rozbudową mocy wytwórczych. Jest wyznaczana przez URE.

Do rachunku doliczany jest podatek VAT w wysokości 23% oraz akcyza. Akcyza w 2019 roku wynosiła 5 PLN za 1 MWh i taka stawka została przedłużona na 2020 roku.

Podsumowując, to co wpływa na koszty energii elektrycznej i na co wpływ ma użytkownik to tak naprawde opłata za sprzedaż energii i opłata dystrybucyjna zmienna. Pozostałe składowe to są po prostu koszty stałe.

Czym różni się rachunek za energię konsumenta od rachunku za energię prosumenta?

Rachunek za energię elektryczną, który otrzymuje prosument – właściciel mikroinstalacji – jest uzupełniony względem typowego rachunku o dodatkową kolumnę.
W tej dodatkowej kolumnie pokazane jest ile energii zostało wprowadzone do sieci.
to jest energia, która rzeczywiście instalacja PV wyprodukuje na cele budynku i ten budynek będzie pobierał energię bezpośrednio podczas pracy instalacji fotowoltaicznej, a nadwyżki zostaną przesłane do sieci i tym samym to zostanie zobrazowane na rachunku.

Z punktu widzenia prosumenta, który otrzymuje rachunek za energię elektryczną, najistotniejsze na rachunku są informacje o ilości energii pobranej i ilości energii wprowadzonej do sieci.
Dodatkowo na rachunku będzie podana informacja dotycząca ilości energii rozliczonej – pomniejszonej o tzw. współczynnik ilościowy. Wynika on bezpośrednio z bezgotówkowego sposobu rozliczania – systemu opustów. Współczynnik ilościowy zależy od mocy instalacji.

Redakcja GLOBEnergia