Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 16.04.2013 r. podjął decyzję o wstrzymaniu z dniem 18.04.2013 r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Zakup i montaż kolektorów słonecznych”, z dziedziny Odnawialne Źródła Energii, z powodu wyczerpania środków w ramach alokacji.

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie