Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 22.03.2013 r. podjął decyzję o wstrzymaniu z dniem 25.03.2013 r. (poniedziałek) naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji w ramach programu „Zakup i montaż pomp ciepła”, z dziedziny Odnawialne Źródła Energii, z powodu wyczerpania środków w ramach alokacji.

Autor: Anna Mzyk

Źródło: WFOŚiGW w Warszawie (www.wfosigw.pl)