Koszt inwestycji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalnego o mocy 3kWp opartej na modułach II generacji typu CIGS, wraz z systemem mocowania, złączkami, przewodami, montażem i konfiguracją, to 13 692 zł netto. 

 
Fakt, że lokalizacja inwestycji to dach budynku mieszkalnego, którego powierzchnia nie przekracza 300 m2 oznacza, że mamy możliwość wykonania usługi montażowej z 8% podatkiem VAT, zamiast 23%. Łącznie więc nasza inwestycja kosztuje 14 787 zł brutto (8% VAT) lub 16 841 zł brutto (23%VAT)
 
Dotacja z programu Prosument 40% kosztów instalacji
Dotacja brutto  5 915 zł
Podatek dochodowy 18% 1 065 zł
Koszty kredytu 1 rok  148 zł
Inne koszty bankowe  444 zł
Koszty dokumentacji  750 zł
Dotacja netto  3 509 zł
 
Założenia do kalkulacji
Cena energii elektrycznej    0,35 zł/kWh netto
Opłata dystrybucyjna  0,22 zł/kWh netto
Wzrost cen energii  6,70%
Koszt odsprzedaży energii  0,15 zł/kWh
Inflacja  2%
Koszt serwisu  50 zł/kW
 
Założmy, że instalacja będzie produkować średnio 985 kWh/kWp energii rocznie, czyli w przeliczeniu na moc instalacji będzie to 2 955 kWh/rok. Średni udział konsumpcji energii elektrycznej przez gospodarstwo domowe sięga średnio 30%. Roczny spadek wydajności elektrowni to około 0,8%.
 
Według naszych założeń, taka inwestycja po 15 latach eksploatacji przyniesie zyski na poziomie 17 600 zł. Przy uwzględnieniu wartości dotacji i kosztów instalacji, inwestycja zacznie zarabiać w 12. roku pracy. Bez dotacji z Programu Prosument ten okres zwrotu nakładów finansowych byłby wydłużony do ponad 13 lat. W tym scenariuszu nie przewidujemy oczywiście stawek gwarantowanych zaproponowanych przez projekt Ustawy o OZE.
 
Źródło: Poradnik inwestora PV GLOBEnergia 1/2015 
Cały artykuł w GLOBEnergia 1/2015