Brakuje regulacji

Analitycy NREL wyjaśniają, że dekarbonizacja gospodarki USA będzie wymagała szybkiej implementacji technologii umożliwiającej produkcję bezemisyjnej energii elektrycznej. Gwałtownie rozwijające się instalacje fotowoltaiczne wywołały obawy związane z ochroną środowiska i łańcuchami dostaw. Stany Zjednoczone opierają się na imporcie surowców do produkcji modułów fotowoltaicznych oraz imporcie samych ogniw i modułów, aby zaspokoić popyt krajowy na energetykę słoneczną. W tym celu będą niezbędne duże ilości materiałów i surowców. Ich dostępność będzie zależała od funkcjonowania solidnych podstaw gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), uwzględniającej krytyczne dla sektora energetycznego surowce. Recykling urządzeń fotowoltaicznych może zwiększyć stabilność łańcucha dostaw i bezpieczeństwo zasobów, obniżyć koszty produkcji, poprawić ekologiczną reputację firmy, zapewnić nowe źródła dochodów, wygenerować ulgi podatkowe i stworzyć nowe miejsca pracy .

Według wyliczeń NREL, wycofane z eksploatacji moduły fotowoltaiczne w Stanach Zjednoczonych do 2030 r. będa stanowiły odpady, których ilość może sięgnąć 1 mln ton, które będzie stanowić 1 proc. elektroodpadów na świecie. O ile kwestia recyklingu jest powszechnie dyskutowana, to w USA nie ma wystarczających przepisów dotyczących recyklingu w sektorze energetycznym, ani także instrumentów zachęcających do ponownego wykorzystania odzyskanych surowców. W praktyce obecnie większość przepisów w USA definiuje zużyte panele fotowoltaiczne jako odpady stałe, co utrudnia ich ponowne wprowadzenie do łańcucha wartości sektora fotowoltaicznego. Moduły przeznaczone do odzyskiwania zasobów podchodzą często pod regulacje takie same jak sprzęt przeznaczony do utylizacji. Zachęty są tak słabe, że firmy, które rzeczywiście odzyskują materiały w wyniku recyklingu, na wysypiskach pozostawiają cenne materiały, takie jak srebro, miedź i krzem. Na poziomie krajowym nie istnieją przepisy dotyczące recyklingu w fotowoltaice, jednak pierwsze kroki upowszechniające odzysk odpadów w energetyce słonecznej wprowadzają poszczególne stany oraz sama branża. Polityki stanowe i branżowe zaczęły pojawiać się w związku z problemami związanymi z zarządzaniem sprzętem fotowoltaicznym wycofywanym z eksploatacji.

Ograniczenia regulacyjne dotyczą nie tylko samej branży fotowoltaiki, ale np. przepisów obejmujących sektor budownictwa. Ramy prawne dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego, budownictwa czy elektroniki zabraniają ponownego wykorzystania modułów fotowoltaicznych lub falowników do zastosowań związanych z siecią elektroenergetyczną.

Recykling PV to szansa gospodarcza

Taylor Curtis, analityk ds. zrównoważonego rozwoju w NREL, cytowany przez EnergyPost przekonuje, iż naprawa, ponowne użycie lub odzyskanie surowców ze sprzętu fotowoltaicznego zmniejszyłoby negatywny wpływ na środowisko, ograniczyło zapotrzebowanie na surowce i pobudziłoby wzrost gospodarczy Stanów Zjednoczonych

Amerykańscy eksperci przeprowadzili badania i wywiady w branży z których wynika, iż przemysł ma obecnie do dyspozycji tylko niewielkie zachęty do inwestowania w recykling, naprawę lub ponowne użycie paneli ze względu na obecne warunki rynkowe i bariery regulacyjne. Okazuje się, że tylko jeden producent w USA wdrożył program odzysku surowców w celu ich ponownego użycia. Co więcej, rośnie liczba amerykańskich firm zajmujących się recyklingiem, które przetwarzają moduły fotowoltaiczne, jednak większość firm odzyskuje tylko materiały sypkie i pozostawia na składowiskach materiały wysokiej wartości, takie jak srebro, miedź i krzem. Jak na ironię, to te surowce są kluczowe do rozwoju fotowoltaiki i trudno jest znaleźć zamiennik dla np. srebra.

Biznes recyklingowy w fotowoltaiczny jest perspektywiczną opcją dla inwestorów. Amerykański biznes skupiony tylko na odzyskiwaniu surowców z modułów fotowoltaicznych może osiągnąć wartość  60 mln dol. do 2030 r. lub 2 miliardy dol. do 2050 r.

Analitycy zalecają rządowi, aby przeznaczyć środki finansowe na badania i rozwój oraz analizy w celu złagodzenia niepewności rynkowej związanej z surowcami oraz regulacyjnej, związanej z ponownym ich wykorzystaniem. Badania i rozwój mogłyby skupić się też na projektowaniu modułów fotowoltaicznych, które byłyby łatwiejsze do naprawy, ponownego użycia lub recyklingu.

Źródło: NREL/EnergyPost

Redakcja GLOBEnergia