20 lipca 2015 r. przedsiębiorstwo Geothermal Energy Resources, podpisało z władzami miasta Koło list intencyjny dotyczący projektu budowy elektrociepłowni geotermalnej o mocy do 15 MWt.

 
 
W wyniku realizacji projektu możliwe będzie wykorzystanie nowych ekologicznych źródeł ciepła i ograniczenie wydatków lokalnego przedsiębiorstwa ciepłowniczego na modernizację istniejących źródeł energii oraz zakup certyfikatów do prawa emisji CO2, co jest nierozerwalnie związane z ograniczeniem wydatków wzrostu cen taryfowych za ciepło dla odbiorców.
 
 
 

O kilka szczegółów dotyczących inwestycji zapytaliśmy Prezesa firmy Geothermal Energy Resources – Piotra Długosza


Redakcja GLOBEnergia: Skoro to będzie elektrociepłownia, to pierwszym krokiem będzie produkcja energii elektrycznej. O ile zatem planujecie Państwo schłodzić wodę na tym pierwszym etapie?
Piotr Długosz: Po wykorzystaniu ciepła geotermalnego do produkcji prądu w turbinie ORC woda geotermalna zostanie schłodzona w zimie w stopniu umożliwiającym wykorzystanie jej do ogrzewania miasta Koła, natomiast w lecie będzie chłodzona aby uzyskać maksymalną sprawność turbiny.


R.G. Co z wodami po wykorzystaniu energetycznym? Czy będą zatłaczane?
P.D. Po wykorzystaniu energetycznym planuje się zagospodarowanie wód termalnych do celów rekreacyjno-balneologicznych.


R.G. Jaka jest mineralizacja wód?
P.D. Nie znamy jeszcze mineralizacji wód – poznamy ją dopiero po odwierceniu pierwszego otworu geotermalnego, ale należy spodziewać się wysokiej mineralizacji nawet ponad 100 g/l z utworów dolnej jury.


R.G. Jaka będzie przewidywana moc zainstalowana elektrowni ? Na jakim obiegu zostanie oparta?
P.D. Jeżeli potwierdzą się nasze założenia co do temperatury i wydajności złoża geotermalnego, powinniśmy uzyskać moc rzędu 1,6 MWe. Prawdopodobnie będzie to turbina ORC.


R.G.  Skąd pomysł na tak pionierską inwestycję w Polsce? Skąd pewność że elektrownia geotermalna w Polsce się uda? Czy jest jakiś przybliżony czas jej realizacji?
P.D. Przybliżony czas realizacji to 30-36 miesięcy. Pomysł na wykorzystanie energii geotermalnej w Kole narodził się wiele lat temu lecz był głównie nastawiony na ciepło. Ostatnie wyniki wierceń, które były prowadzone w okolicy Koła pokazały, że istnieje potencjał na ekonomicznie uzasadnioną produkcję energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem. W celu zminimalizowania ryzyka niepowodzenia nasza firma planuje wykonać badania geofizyczne, w tym sejsmiczne, aby dokładnie zlokalizować otwory geotermalne.


Dla redakcji GLOBEnergia -Prezes firmy Geothermal Energy Resources  Piotr Długosz