Za tydzień rusza pierwsza z pięciu grudniowych aukcji OZE

W grudniu rusza kolejna tura aukcji OZE. Pierwsze z nich odbędą się w dniach 2 i 3 grudnia i dedykowane zostały hybrydowym instalacjom OZE. W grudniowych aukcjach do rozdysponowania jest ponad 8,6 mld złotych, natomiast do zakupu przeznaczono 18,5 TWh energii.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że już za tydzień rusza pierwsza aukcja (AZ/9/2021) w ramach drugiej tury przetargów przewidzianych w 2021 roku.

Pierwsze dwie aukcje odbędą się w dniach 2 i 3 grudnia br. i będa dotyczyły instalacjom OZE. Dwie kolejne aukcje – 7 i 9 grudnia – przeznaczone będą dla instalacji wiatrowych na lądzie i technologii PV (dwa koszyki: dla instalacji poniżej i powyżej 1 MW). W ostatniej, piątej aukcji będą mogły wziąć udział m.in. źródła wodne oraz geotermalne.

Tabela: URE

W grudniowych aukcjach do rozdysponowania jest ponad 8,6 mld złotych, z kolei do zakupu przeznaczono 18,5 TWh energii.

Grudniowe aukcje zostaną przeprowadzone zgodnie z ustalonym przez Prezesa URE i zatwierdzonym przez Ministra Klimatu Regulaminem aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE. Dokument wskazuje szczegółowe zasady organizacji aukcji, jak np. tryb składania ofert, przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji, warunki przetwarzania danych dotyczących uczestników aukcji, wymagania techniczne dotyczące dostępu do internetowej platformy aukcyjnej.

W pierwszej turze sprzedano jedynie 37 TWh energii

Pierwszą turę tegorocznych aukcji Prezes URE przeprowadził w maju i czerwcu. Do sprzedaży w ramach ośmiu aukcji przeznaczono wtedy nieco ponad 68 TWh energii elektrycznej z OZE o łącznej wartości blisko 24 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano łącznie blisko 37 TWh (54 proc.) wolumenu energii o łącznej wartości ponad 8,5 mld zł (36 proc.).

System aukcyjny okazał się skutecznym narzędziem wsparcia rozwoju OZE w Polsce. Rafał Gawin, prezes URE wskazuje, że w wyniku przeprowadzonych dotychczas aukcji wsparciem objęto blisko 4 tysiące instalacji OZE, kontraktując wytwarzaną w nich energię elektryczną na kwotę ponad 59 mld zł.

- Zdecydowana większość wsparcia – bo blisko 58 mld zł - trafiła do instalacji projektowanych – dodał.

Przypomniał w komunikacie z października br., że w tegorocznych aukcjach przeprowadzanych w maju i czerwcu URE rozdysponował 8,5 mld zł, w grudniowych do rozdysponowania jest ponad 8,6 mld złotych .

Źródło: URE

Zobacz również