Nowe wydanie znanego programu

Instytut Fraunhofer wydał nową wersję powszechnego oprogramowania SmartCalc.CTM. Narzędzie to służy do wspomagania komputerowego projektowania i tworzenia wirtualnych prototypów podczas tworzenia modułu.

Z jakich nowych funkcji możemy skorzystać?

Nowe wydanie pozwala na dowolne warunki działania, użytkownicy mogą teraz zbadać efekt drugiej fotoaktywnej strony ogniwa słoneczneg. Niezmieniona pozostaje elastyczność oraz przyjazność dla użytkownika: Parametry modułów mogą być załadowane z plików z danymi lub bezpośrednio edytowane w graficznym interfejsie.
Nowe modele analityczne pozwalają na analizę nie tylko bifacyjnych ogniwa słoneczne, lecz dzięki nim można również wykonać bardziej szczegółową analizę warstw modułów i ich wpływ na moc. Wybór wielkości natężenia napromienienia, kąta padania promieniowania oraz natężenia światła padającego pozwala ocenić zachowanie modułu PV w niestandardowych warunkach testowania (STC).

Temperatura pracy modułu istotnym czynnikiem wpływającym na moc

Ważną rolę w ocenie nowych koncepcji modułów spełnia określenie temperatury pracy modułów. Wprowadzono nowatorski model termiczny, który umożliwia obliczanie temperatur modułu w zależności od warunków pracy i konfiguracji modułu.
W przypadku modułów pół ogniwowych lub szklano-szklanych moc wyjściowa odbiega od konwencjonalnych modułów w większości warunków pracy.
Niektóre koncepcje modułów mogą posiadać wady w STC, ale w rzeczywistych warunkach środowiskowych mogą wypaść znacznie korzystniej. Nowa wersja SmartCalc.CTM może teraz uwzględniać efekty termiczne w analizie wydajności modułu. Z tą funkcją wpływ właściwości termiczne materiału i konstrukcji modułu na moc wyjściową modułu można oceniać w różnych warunkach środowiskowych.

Nowe, dokładniejsze modelowanie

W celu zaspokojenia wzrostu elastyczności warunków pracy, w szczególności ogniw słonecznych i połączeń ogniw, rozszerzone zostały modele elektryczne. Słabe oświetlenie, wysoka temperatura i nowe koncepcje połączeń wzajemnych są teraz modelowane dokładniej. Umożliwia to ocenę zarówno strat ogniwa, jak i modułu pod względem szczytowej utraty mocy.
„Przy obliczaniu temperatury ogniwa wyniki są znacznie bliższe rzeczywistości. Wartość dodana nowych technologii dla klienta może być oceniona bardzo precyzyjnie.
Udało się wdrożyć bifacjalność w odpowiednim czasie, ponieważ technologia ta bardzo szybko się rozprzestrzenia i precyzyjne porównanie technologii jest szczególnie ważne – mówi dr Holger Neuhaus, kierownik działu technologii modułowej.

„Nowe funkcje umożliwiają ocenę szerszego zakresu typów modułów, połączeń i technologii ogniw w bardziej zróżnicowanych sytuacjach operacyjnych, a tym samym stanowią ważne narzędzie do dalszej optymalizacji”

„Otrzymaliśmy odpowiedzi od naszych krajowych i międzynarodowych partnerów, którzy z powodzeniem korzystają z oprogramowania, aby zwiększyć moc modułu i przygotować strategiczne decyzje dotyczące planów technologicznych. Opracowaliśmy najnowsze narzędzia, aby wesprzeć ich w ich działalności dzięki dostępnym, elastycznym i niezawodnym modelom eksperckim ”, mówi Max Mittag, szef zespołu ds. Efektywności Modułów w Fraunhofer ISE.

Redakcja GLOBEnergia