Wsparcie z programu Zielony Transport Publiczny

Ząbkowice Śląskie to jedna z pierwszych miejscowości zaproszonych do negocjacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w pierwszej fazie programu Zielony Transport Publiczny, o którym pisaliśmy wielokrotnie na łamach GLOBEnergia.pl. Celem przedsięwzięcia jest walka z zanieczyszczeniami emitowanymi w transporcie oraz obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w tym sektorze. Ząbkowice Śląskie złożyły wniosek w styczniu w 2021 r. o dofinansowanie zakupu 4 nowych autobusów elektrycznych akumulatorowych typu MINI oraz przeprowadzenie szkoleń dla 8 pracowników odpowiedzialnych za obsługę pojazdów. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 7 mln zł, zakończenie projektu jest planowane na wrzesień 2022 r. Dotacja sięga poziomu 6 mln zł.

Program Zielony Transport Publiczny wpisuje się w szereg działań, które w ramach KPO pozwolą konstruować finansowe instrumenty wsparcia zeroemisyjnego transportu, zarówno zbiorowego jak i indywidualnego w całej Polsce. Beneficjentami programu mogą być operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz organizatorzy publicznego transportu zbiorowego.

Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powiedział, że w przyjętym przez Radę Ministrów KPO ponad jedna trzecia środków zostanie przeznaczona na działania klimatyczne, w tym między innymi na zieloną, inteligentną mobilność oraz walkę z wykluczeniem komunikacyjnym. Dodał, że to niespotykana szansa zarówno na zieloną transformację wielu gałęzi gospodarki  w tym transportu, jak i sposób na ucieczkę do przodu w kierunku zrównoważonego rozwoju ekokomunikacji w każdym miejscu Polski. Zwłaszcza w miejscowościach, takich jak Ząbkowice Śląskie, które przez lata borykały się z problemami i wykluczeniem komunikacyjnym.

Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka podkreślił istotę elektryfikacji transportu publicznego w kontekście wyzwań klimatycznych.

– Przejście na ekologiczne, czyste paliwa to być albo nie być polskich miast bez względu na ich wielkość, czy liczebność floty autobusowej. To nie tylko kwestia eliminacji źródła smogu, ale i emisji innych zanieczyszczeń, uciążliwego hałasu. Jest to też istotny element wzmocnienia produkcji przemysłowej – dodał Kurtyka.

Trwa dalsza ocena wniosków

Program Zielony Transport Publiczny cieszył się dużym zainteresowaniem, w szczególności średnich i mniejszych miast. Złożono w nim 45 wniosków o dofinansowanie. W tej chwili równolegle prowadzone są zarówno ocena wniosków jak i takie dostosowywanie instrumentów wsparcia, by korespondowały  z warunkami określonymi w KPO. Pozwoli to maksymalnie wykorzystać środki finansowe z Planu przeznaczone na wsparcie zeroemisyjnego, inteligentnego transportu.

Warto podkreślić, że w programie aplikacje złożyły miasta z 14 województw, w tym 20 miast poniżej 100 tys. mieszkańców, a także 20 miast, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia rządowego i po raz pierwszy planują zakupić autobusy zeroemisyjne – elektryczne i wodorowe

Elektryfikacja miejskiego transportu publicznego to stale ogromne wyzwanie. W polskich miastach jeździ ponad 12 tys. autobusów. Dotychczas dzięki wsparciu ze środków unijnych oraz krajowych programów NFOŚiGW takich jak Gepard czy Kangur samorządy zakontraktowały zakup około 690 autobusów elektrycznych, przy czym 430 jest już zarejestrowanych.

Redakcja GLOBEnergia