Klastry energii w PEP 2040

Polska strategia energetyczna przewiduje, że w Polsce w ciągu następnych 20 lat będzie rozwijać się energetyka rozproszona oparta o wytwarzanie energii z OZE, sprzedaż, magazynowanie lub uczestnictwo w programach DSR przez podmioty indywidualne (np. prosumentów) i społeczności energetyczne, do których zaliczono klastry energii i spółdzielnie energetyczne. Przewiduje się do 2030 r. zwiększenie do 300 liczby obszarów zrównoważonych energetycznie na poziomie lokalnym. Klastry energii będą napędzać także lokalny rozwój gospodarczy oraz aktywizować lokalne społeczności i przedsiębiorstwa. Ważną rolę ma odegrać np. energia z biogazu. Dzięki możliwości magazynowania, biogaz może być wykorzystany w celach regulacyjnych i na potrzeby samobilansowania się klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych. Według stanu na 2020 r. w Polsce funkcjonowało 66 klastrów energii.

Klastry energii to temat, który wreszcie ma przed sobą szansę na rozwój. Klastry to miejsca bardzo interesujące również pod względem rozwoju fotowoltaiki. Dlaczego? Łukasz Sajewicz z Viessmann komentował na łamach GLOBEnergia.pl, że klastry energii to alternatywna forma redystrybucji energii z fotowoltaiki i innych źródeł OZE. Dobrym przykładem klastra energii jest Gmina Michałowa na Podlasiu, która podjęła bardzo ambitne na wielu płaszczyznach wyzwanie. Stworzono autonomiczny system, który działa prawie niezależnie od całej sieci elektroenergetycznej. Dlaczego? Postawiono na własną biogazownię wraz układem kogeneracyjnym o mocy 0,5 Mwe (produkując jednocześnie ciepło i prąd), farmę fotowoltaiczną o mocy 0,5 MWp, mikroinstalacje (m.in. na zespole szkół) oraz interesujące rozwiązania lokalne, w postaci sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych.

Będą zachęty dla klastrów

Marcin Ścigan, dyrektor departamentu odnawialnych źródeł energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska poinformował na łamach portalu WNP.pl, że obecnie prowadzone analizy w MKiŚ mają na celu wypracowywanie rozwiązań, które sprzyjać będą rozwojowi klastrów jako jednego z ważnych elementów transformacji energetycznej w Polsce.

Nowe rozwiązania znoszą bariery rozwoju lokalnej energetyki w klastrze energii. Nowe regulacje dadzą także możliwości szybkiego rozwoju tego rynku. Planowane jest wprowadzenie zmiany w definicji klastra energii, które mają za zadanie usunąć wątpliwości interpretacyjne. Pojawi się także rejestr klastrów energii, który będzie prowadził URE.

Zostanie doprecyzowany zakres podmiotowy i przedmiotowy działalności klastra energii oraz wskazane będą kluczowe elementy porozumienia tworzącego klaster energii, jak również określone zasady współpracy klastra energii z OSD – czytamy na wnp.pl.

Przedstawiciel MKiŚ dodał także, że zgodnie z PEP 2040 rozwój klastrów energii prowadzi do stabilnych dostaw energii i samowystarczalności energetycznej na poziomie powiatu, gminy czy pojedynczej miejscowości. Skuteczność klastrów zależy więc od racjonalnego i efektywnego wykorzystania lokalnego potencjału innowacji i przedsiębiorczości w tym obszarze, także tej o charakterze społecznym.

Źródło: WNP.pl/MKiŚ

Redakcja GLOBEnergia