Służba zdrowia w Polsce także stawia na rozwiązania pomagające zmniejszyć rachunki za energię elektryczną. Na dachu szpitala w Połczynie-Zdroju w woj. zachodniopomorskim powstanie instalacja PV o mocy 49,6 kW.

29 stycznia 2021 r. podpisano stosowną umowę w tym celu. Dokument sygnowała prezes  Przyjaznego Szpitala w Połczynie-Zdroju Violetta Smolarska oraz członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Stanisław Wziątek. Szpital otrzyma dofinansowanie inwestycji w wysokości 386 tys zł, pochodzących ze środków Unii Europejskiej. Całkowity koszt inwestycji to 558 tys. zł. Budowa zakończy się przed końcem września 2021 r.

Instalacja zostanie sfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, dzięki któremu można wspierać budowę gospodarki niskoemisyjnej. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego poinformował, że dotychczas z działania 2.10 przeprowadzono trzy nabory projektów. Zawarto umowy na łączną kwotę dofinansowania ze środków UE w wysokości przekraczającej 357 mln zł. – Zakończonych i rozliczonych jest 135 projektów, kolejne są w realizacji – informuje UMWZ.

W planie jest budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,6 kW. Panele będą rozmieszczone w czterech zestawach w orientacji wschód-zachód. Każdy zestaw będzie zawierał ok. 39 paneli słonecznych, które będą zamontowane w układzie poziomym w 13 kolumnach i 3 rzędach. W sumie zostanie zainstalowanych 156 paneli słonecznych oraz 4 inwertery. Produkcja energii elektrycznej spodziewana jest na poziomie 36 MWh w skali roku.

Prezes Smolarska powiedziała, że szpital pobiera duże ilości energii elektrycznej, co przekłada się na koszty jego funkcjonowania. Władze lecznicy mają nadzieję na duże oszczędności w związku z inwestycją w autonomiczne źródło energii. Wskazano także na efekt ekologiczny szpitala, który będzie mniejszy w postaci redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza. Instalacja fotowoltaiczna przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 29,9 MgCO2 w skali roku.

Farma słoneczna w Chociminie

Pomorze Zachodnie ogłosiło 2021 r. Rokiem Ekologicznym. Nie jest to więc jedyna inwestycja w OZE, którą wspiera samorząd województwa zachodniopomorskiego. 29 stycznia 2021 r. podpisano także umowę o dofinansowaniu ze środków UE (Regionalny Program Operacyjny WZ) instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 MW. Wartość dofinansowania wynosi 1,7 mln zł. Porozumienie podpisali wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj oraz właściciel spółki TECH-GAS Wojciech Piasecki.

Farma powstanie w Chociminie w gminie Polanów. Za wykonanie instalacji jest odpowiedzialny TECH-GAS. Energia będzie w całości sprzedawana do krajowej sieci elektroenergetycznej.

Instalacja będzie składała się z 4819 paneli monokrystalicznych o mocy 415 W każdy. Przewiduje się, że w wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie ilości emisji CO2 o 1 618,79 t w ciągu roku.

Łączna wartość projektu to 5,3 mln zł (koszty kwalifikowane – 2,6 mln zł, dofinansowanie  – 1,7 mln zł). Budowa farmy zakończy się we wrześniu 2021 r.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Redakcja GLOBEnergia