19 listopada 2013 r. w województwie zachodniopomorskim uroczyście otwarto zespół elektrowni wiatrowych KUKINIA. Projekt pn. „Budowa zespołu siłowni wiatrowych KUKINIA o mocy 28MW” otrzymał prawie 40 mln zł wsparcia unijnego z Programu Infrastruktura i Środowisko.

W ramach przedsięwzięcia powstał zespół 23 turbin wiatrowych o łącznej mocy 54 MW. Dodatkowo wykonano także niezbędną infrastrukturę techniczną tj. drogi dojazdowe oraz place manewrowe umożliwiające montaż i serwisowanie elektrowni.

Uruchomiona inwestycja wpłynie na wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej, na którą ciągle rośnie popyt. Szacuje się, że w ciągu roku wszystkie wiatraki wyprodukują prawie 93 tysiące megawatogodzin (MW).

Ponadto, korzyści ekologiczne projektu to zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w tym emisji CO2, poprawa jakości powietrza przez ograniczenie emisji SO2, NO2 i pyłów do atmosfery. Dzięki wykorzystaniu OZE do produkcji energii elektrycznej nie powstają odpady stałe ani gazowe, odory ani ścieki. To z kolei pozwala uniknąć zanieczyszczenia wód, czy gleby. Nie następuje też degradacja terenu, co ma  miejsce przy produkcji energii w konwencjonalnych elektrowniach i elektrociepłowniach.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego