NFOŚiGW poinformował o wyniku naborów dla banków i WFOŚiGW w ramach programu priorytetowego Ryś

 
Jak wynika z komunikatu, w wyniku naboru wniosków o udostępnienie środków bankom na udzielanie kredytów i dotacji na przedsięwzięcia realizowane w ramach programu „Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych”, do NFOŚiGW nie wpłynął wniosek od żadnego banku.
W narach naboru wniosków o udostępnienie środków wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej, do NFOŚiGW wpłynęły wnioski z 10 funduszy.
 
Celem nowego programu Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych – jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz pyłów w wyniku poprawy efektywności wykorzystania energii w istniejących domach jednorodzinnych. Celem dodatkowym jest promowanie idei energooszczędności oraz rozwój rynku urządzeń i wykonawców. Budynki jednorodzinne stanowią prawie połowę wszystkich budynków mieszkalnych w Polsce, jednak do tej pory ich termomodernizacja nie była w znaczący sposób wspierana przez państwo. Tymczasem efektywność energetyczna tych budynków jest często bardzo niska, a ponadto prawie 70 proc. budynków jednorodzinnych w Polsce jest ogrzewanych przy wykorzystaniu kotłów i pieców węglowych.” – komentował dla redakcji GLOBEnergia pod koniec ubiegłego roku Paweł Bartoszewski z NFOŚiGW.
 
Program Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych, ma na celu ograniczenie strat energii, potrzebnej do ogrzewania domów i tym samym ograniczenie szkodliwych emisji.
Dofinansowanie obejmie prace dociepleniowe, ale też modernizację instalacji wewnętrznych oraz wymianę źródeł ciepła. Będzie można uzyskać finansowanie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym dla każdego przedsięwzięcia określono maksymalne, jednostkowe koszty kwalifikowane – czyli ile pieniędzy Narodowy Fundusz może na dane działanie wypłacić.
 
Inwestor może indywidualnie zdecydować o zakresie prac modernizacyjnych. Połączenie najważniejszych działań termoizolacyjnych będzie premiowane wyższą dotacją.
Najwyższa możliwa dotacja wyniesie 40 proc. przy kompleksowych inwestycjach, obejmujących ocieplenie ścian i dachu. W przypadku termoizolacji tylko niektórych elementów, a także zastosowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła czy odnawialnych źródeł energii, właściciel budynku dostanie 20 proc. dotacji.
 
Nabór wniosków do programu Ryś prowadzony będzie w trybie ciągłym. Budżet programu wynosi 400 mln zł, z czego 120 mln zł w formie bezzwrotnej i 280 mln zł w formie zwrotnej. Program będzie realizowany w latach 2015-2023, z możliwością zawierania umów do końca 2020 roku.
 
Źródło: NFOŚiGW, GLOBEnergia.pl