Program Mój Elektryk ruszył 12 lipca i jest pierwszym, przełomowym programem wspierającym zakup samochodów elektrycznych w Polsce. Lorkowski poinformował w rozmowie z ISBnews, że w ciągu pierwszych niespełna dwóch miesięcy funkcjonowania programu dopłat do samochodów elektrycznych Mój Elektryk w części dla osób indywidualnych złożono około 600 wniosków o dopłaty na kwotę ok. 12 mln zł.

NFOŚiGW jest zadowolone z tempa składanych wniosków w tym programie priorytetowym. Fundusz refinansuje fizycznie zakupione samochody, więc dodatkową barierą jest dostępność samochodów elektrycznych na rynku, związana m.in. z problemami z dostawą półprzewodników.

– Zakładamy w części dla osób indywidualnych budżet 100 mln zł w ciągu roku obowiązywania programu, zatem tempo składania wniosków z grubsza odpowiada okresowi, który upłynął od jego uruchomienia – wyjaśnił Lorkowski.

Program Mój Elektryk ma stymulować przede wszystkim rozwój elektromobilności, która jest postrzegana jako kluczowa technologia dekarbonizacji sektora transportu obok technologii wodorowych.

Przewidywana jest możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie lub leasingu nowych pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1, M2, M3, N1, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, wykorzystujących do napędu “wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych”.

Nabór wniosków od osób fizycznych potrwa do 30 września 2025 roku albo do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Budżet naboru wynosi do 100 mln zł, natomiast na realizację całego programu Mój Elektryk przeznaczone będzie w tym roku aż pół miliarda złotych w formie bezzwrotnych form dofinansowania. Program będzie realizowany w praktyce do 2026 roku, przy czym zawieranie umów potrwa do 31 grudnia 2025 roku, a okres wydatkowania środków – do 30 czerwca 2026 roku.

Źródło: ISBnews/NFOŚiGW/Cire.pl

Redakcja GLOBEnergia