Od 26 września 2015 roku urządzenia wprowadzane na rynek europejski i wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej muszą posiadać etykietę informującą o klasie efektywności energetycznej.

 
Wynika to z postanowień dyrektywy 2010/30/UE, oraz obowiązujących w całej Unii Europejskiej powiązanych Rozporządzeń:
 
– 811/2013 dotyczące ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych
– 812/2013 dotyczące podgrzewaczy wody i zasobników ciepłej wody użytkowej
 
Równoległe z dyrektywą 2010/30/UE wprowadzona została Dyrektywa 2009/125/WE i połączone z nią rozporządzenia:
– Rozporządzenie 813/2013 dotyczące ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewczy wielofunkcyjnych
– Rozporządzenie 814/2013 dotyczące podgrzewaczy wody i zbiorników CWU.
 
Rozporządzenia te określają jakie wartości efektywności muszą spełniać urządzenia, aby mogły być wprowadzone na rynek. W Rozporządzeniach podane są np. minimalne progi sprawności ogrzewaczy pomieszczeń czy maksymalne wartości strat ciepła dla zbiorników CWU.
Zakres rozporządzenia 813/2013 obejmuje kotły do ogrzewania pomieszczeń, kogeneracyjne ogrzewacze pomieszczeń i ogrzewacze pomieszczeń z pompą ciepła, które doprowadzają ciepło do wodnych systemów centralnego ogrzewania stosowanych do ogrzewania pomieszczeń, oraz ciepło potrzebne do dostarczania ciepłej wody użytkowej.
Dotyczy to produktów spalających paliwa gazowe i ciekłe, oraz pomp ciepła o mocy cieplnej ≤ 400 kW. Wyłączone są natomiast kotły opalane paliwami wytwarzanymi z biomasy, oraz kotły na paliwa stałe, ogrzewcze generujące ciepło tylko do CWU (termy gazowe), oraz KWK o mocy ≥ 50 kWel.
 
Zagrożenia wynikające z nowych przepisów
 
Etykiety: klasy efektywności posiadają duże widełki obowiązywania, np. klasa A+ posiada zakres sezonowej efektywności ogrzewania pomieszczeń o 98% do 124%. Oznacza to, że użytkownik porównując dwa produkty tej samej o klasie efektywności energetycznej A+, nie zauważa, że mogą się one różnić między sobą nawet o 25%. W praktyce oznacza to ogromną różnicę w zakresie wykorzystania energii, która ma znaczenie zarówno na ekonomię jak i ekologię pracy.
Określenie klas od G do A++ może również wprowadzać kupującego w błąd, wskazując że kocioł kondensacyjny o klasie efektywności energetycznej A jest urządzeniem o wysokiej efektywności. Nie skłania do szukania rozwiązań klasy A+ oraz A++.
 
Wymogi sprawności: Rozporządzenie dopuszczające sprzedaż urządzeń o niskiej efektywności, a więc nie spełniających określonych wymogów, pomimo dokładnego obwarowania, daje podstawę producentom do utrzymania tych produktów w ofercie i niestety nierzadko sprzedaż niezgodną z przepisami. Stanowi to złamanie przepisów i podlega karze. Stanowi to także o całkowitym braku świadomości ekologicznej i krótkowzroczności, tym bardziej, że to właśnie od producentów urządzeń techniki grzewczej wymaga się stania na straży przepisów.
 
Opracowanie: Dawid Pantera, Akademia Viessmann
Anna Będkowska, GLOBEnergia
Źródło: GLOBEnergia Plus 12/2015


POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ GLOBEnergia Plus i czytaj cały artykuł! 

appstore        google play