Zainwestuj w swój dom. Zrobisz to z programem „Czyste Powietrze”

Poprawa jakości powietrza to jeden z priorytetów „Polskiego Ładu”, dlatego bardzo dobrze wpisuje się w niego program „Czyste Powietrze”. Korzystający z programu, właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych otrzymują dofinasowanie do wymiany starych i nieefektywnych kotłów węglowych (tzw. kopciuchów) na nowoczesne niskoemisyjne lub zeroemisyjne źródła ciepła. Dotację można otrzymać także na przeprowadzenie termomodernizacji budynku. Wszystko po to, by poprawić stan powietrza w Polsce, a tym samym – jakość życia i zdrowia Polaków.

Zdjęcie autora: Polski Ład

Polski Ład

Jeśli planujesz wymienić stary, nieefektywny piec na paliwo stałe na nowoczesne źródło ciepła spełniające najwyższe normy, a przy okazji myślisz o ociepleniu domu, żeby zaoszczędzić na rachunkach, to skorzystaj z bezzwrotnej dotacji w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”.

Program „Czyste Powietrze” jest największym projektem proekologicznym w polskiej historii i jednocześnie najważniejszym projektem służącym skutecznej walce ze smogiem w Polsce. Celem programu jest rozwiązanie największego źródła smogu w Polsce, poprzez wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych, tak by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców, ale także przyniosą oszczędności finansowe w domowym budżecie. 

Dla kogo?

Program „Czyste Powietrze” jest adresowany do właścicieli oraz współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dotacje można przeznaczyć na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku poprawiających jego efektywność energetyczną. Z dotacji mogą skorzystać też wnioskodawcy, którzy już wymienili źródło ciepła, a to zamontowane w ich budynku bądź lokalu mieszkalnym – spełnia wymagania programu. Wówczas warto wiedzieć, że maksymalna kwota dofinansowania w tym przypadku waha się między 10 tys. zł a 15 tys. zł, można ją przeznaczyć np. na zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 

Ile?

Aby otrzymać dotację na poziomie podstawowym, czyli do 30 tys. zł, roczny dochód w ostatnim rozliczonym roku podatkowym nie może przekroczyć 100 tys. zł. Warunkiem skorzystania z podwyższonej dotacji, do 37 tys. zł, jest przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie wieloosobowym do 1564 zł, a jednoosobowym do 2189 zł. Trzeba pamiętać, że starając się o podwyższony poziom dofinansowania, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Takie zaświadczenie wydaje bezpłatnie wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” można złożyć na trzy sposoby. Po pierwsze: elektronicznie za pośrednictwem serwisu gov.pl. Do tego potrzebny jest podpis profilem zaufanym lub podpis kwalifikowany. Po drugie – papierowo do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw), bezpośrednio, za pośrednictwem poczty lub gminy (o ile ta zawarła porozumienie z wfośigw w sprawie wdrażania programu). W tym przypadku wniosek trzeba wcześniej wypełnić i przesłać w postaci elektronicznej w Portalu Beneficjenta dostępnym na stronach internetowych wfośigw, a następnie wydrukować i podpisać własnoręcznie (to opcja dla osób, które nie używają profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego). Po trzecie – w banku. To propozycja dla osób zainteresowanych Kredytem Czyste Powietrze (bank po przyznaniu kredytu przyjmuje wniosek o dotację i przekazuje do wfośigw). Obecnie o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego można starać się w czterech bankach lub ich oddziałach, są to: Alior Bank, Bank Ochrony Środowiska, Credit Agricole Bank Polska oraz BNP Paribas Bank Polska.

Bezpłatna pomoc

Pierwszym źródłem informacji o programie „Czyste Powietrze” jest strona internetowa czystepowietrze.gov.pl oraz komunikaty przekazywane bezpośrednio na stronach poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które prowadzą Portale Beneficjenta dla „Czystego Powietrza”. Ponadto działa ogólnopolska infolinia programu „Czyste Powietrze” pod numerem telefonu 22 340 40 80 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).
Pomocne w podjęciu decyzji o złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”, ale także w przypadku kiedy staramy się już o uzyskanie dofinansowania, są bezpłatne narzędzia, takie jak: kalkulator dotacji (czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji) i grubości izolacji (kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl), a także na bieżąco rozbudowywana i aktualizowana lista zielonych urządzeń i materiałów, które kwalifikują się do dofinansowania (lista-zum.ios.edu.pl) oraz bezpłatne doradztwo energetyczne w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego realizowanego wspólnie przez NFOŚiGW i wfośigw (doradztwo-energetyczne.gov.pl).

Kampania realizowana w ramach Polskiego Ładu.