Powołanie Komisji Ciepłownictwa

CBI (Confederation of British Industry) oraz Uniwersytet w Birmingham powołali nową Komisję Ciepłownictwa. Komisja składa się z czołowych postaci branżowych i wzywa rząd Wielkiej Brytanii m.in. do wprowadzenia zakazu instalowania konwencjonalnych kotłów gazowych w domach od 2025 r. Nowo powołana komisja opublikowała serię rekomendacji i zaleceń, których celem jest dekarbonizacja ciepła w ramach strategii osiągnięcia zobowiązań klimatycznych Wielkiej Brytanii.

Jednym z dokumentów opublikowanych przez komisję jest: “Net Zero: The Road to Low-Carbon Heat”. Dokument rekomenduje znaczne przyśpieszenie dekarbonizacji w budynkach użyteczności publicznej i w procesach przemysłowych.

Propozycją komisji jest szybkie pobudzenie przez rząd Wielkiej Brytanii inwestycji przedsiębiorstw w nowe technologie. Komisja sugeruje też stopniowe wycofanie wszystkich systemów ogrzewania na paliwa kopalne do 2050 r.

Podwójne wyzwania Brytyjskiego rządu

Nowy raport komisji odnosi się do sytuacji gospodarczej Wielkiej Brytanii, która jak większość krajów boryka się zarówno z pandemią COVID – 19 jak i koniecznością przyspieszenia ograniczania emisji.

Zalecenia przedstawione przez komisję są dostosowane do sytuacji gospodarczej i tak sformułowane, aby jednocześnie przynieść ogólne korzyści całej gospodarce Wielkiej Brytanii. Dotyczą one dekarbonizacji ciepła, poprawy efektywności energetycznej i promowania przejścia na technologie niskoemisyjne.

Czy neutralność węglowa jest skazana na niepowodzenie?

Zdaniem przewodniczącego CBI ożywienie ekologiczne i postęp w kierunku osiągnięcia celu osiągnięcia neutralności węglowej w Wielkiej Brytanii są skazane na niepowodzenie, jeśli władze nie zajmą się pilną potrzebą dekarbonizacji ciepła w domach i innych budynkach.

Zalecenia Komisji przedstawiają roadmapę mającą na celu przyspieszenie postępów oraz zapewnienie, że Wielka Brytania pozostanie na ścieżce trwałego ożywienia gospodarczego i stanie się światowym liderem w wypełnianiu zobowiązań klimatycznych. – mówi przewodniczący CBI – Karan Bilimoria.

Zdaniem przewodniczącego – poza argumentami ekologicznymi – działanie na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej wiąże się również z argumentami ekonomicznymi i niesie możliwości wzrostu zatrudnienia w gospodarce w czasach kryzysu spowodowanego pandemią.

Kluczowe zalecenia Komisji

Komisja proponuje, żeby od 2025 r. konwencjonalne kotły na gaz ziemny nie były już instalowane w domach w Wielkiej Brytanii. Zamiast tego należy instalować alternatywne systemy ogrzewania, takie jak pompy ciepła, systemy hybrydowe i kotły na wodór. Jak podaje Komisja, aby Wielka Brytania była na dobrej drodze do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r., wszystkie nowe instalacje grzewcze będą musiały być bezemisyjne do 2035 r. Jako zezemisyjne, komisja wskazuje pompy ciepła i ogrzewanie miejskie.

Kolejnym zaleceniem jest nadanie priorytetu efektywności energetycznej w celu przygotowania się do wprowadzenia ogólnokrajowej modernizacji infrastruktury ciepłowniczej, która będzie wspierać nowe miejsca pracy. Ponadto komisja sugeruje ustanowienie ograniczonego czasowo krajowego organu wykonawczego, który będzie kierował opracowywaniem i wdrażaniem krajowej strategii dekarbonizacji ciepła.

Zdaniem Martina Freer’a z Uniwersytetu w Birmingham dekarbonizacja ogrzewania jest największym wyzwaniem energetycznym, aby osiągnąć neutralność klimatyczną netto.

W przeciwieństwie do energii elektrycznej, którą można zmienić na poziomie systemowym, ponad 20 milionów gospodarstw domowych wymaga przyjęcia nowych środków w zakresie efektywności energetycznej i nowych sposobów wytwarzania ciepła. – twierdzi Freer.

Opracowano na podstawie heatpumps.org.uk

Redakcja GLOBEnergia