Zakaz kotłów gazowych jednak od 2025 roku? Koniec z paliwami kopalnymi!

18 maja 2022 roku Komisja Europejska (KE) przedstawiła plan REPowerEU. Celem tego planu jest ograniczenie zależności UE od rosyjskich paliw kopalnych oraz przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu. KE również przedstawiła dokument “EU Save Energy Communication”, w którym zaproponowała wprowadzenie zakazu montowania (sprzedaży) kotłów gazowych. Zgodnie z założeniami KE, zakaz ten miałby obowiązywać od 2029 roku. Czy kraje wspólnoty zdecydują się na wprowadzenie zakazu wcześniej?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Unia Europejska stawia na pompy ciepła

REPowerEU proponuje ambitny cel uniezależnienia Europy od rosyjskiego gazu. Obejmuje on przyspieszony cel zainstalowania 10 milionów pomp ciepła do roku 2026, mający na celu podwojenie wskaźnika instalacji oraz zainstalowanie łącznie 30 milionów nowych pomp ciepła (centralnego ogrzewania wodnego) do roku 2030/31. Ekstrapolując to na wszystkie technologie pomp ciepła, dałoby to ponad 18 milionów pomp ciepła do 2026 roku i 53 miliony pomp ciepła do 2031 roku.

Zakaz ogrzewania gazem ziemnym od 2025 roku

Zgodnie z propozycjami Komisji Europejskiej (KE), zakaz sprzedaży kotłów gazowych (a także wszystkich kotłów na paliwa kopalne) miałby obowiązywać najpóźniej od 2029 roku. Warto zwrócić uwagę na to, że niektóre kraje i samorządy decydują się na wprowadzenie podobnych zapisów znacznie wcześniej. Przykładem może być Flandria (Belgia), która zabroni ogrzewania gazem ziemnym w nowych budynkach już od 2025 roku. Skutkiem tego zakazu w zasadzie byłby obowiązek montażu pomp ciepła w nowych budynkach. Flandria podjęła decyzję o wprowadzeniu obowiązku pomp ciepła już w zeszłym roku. Początkowo nakaz miał obowiązywać od 2026 roku, jednakże flamandzki rząd zdecydował się na przesunięcie daty granicznej o jeden rok. W konsekwencją zakazu będzie to, że od 1 stycznia 2025 roku nowym budynkom nie będą już wydawane zgody na przyłączenie do sieci gazowej.

Źródło: brusselstimes.com, Twitter.

Zobacz również