Zakłady energetyczne blokują przyłączone mikroinstalacje OZE!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

przyłączenie

Jak zgłaszają czytelnicy GLOBEnergii bezproblemowe i bezkosztowe przyłączenie do sieci energetycznej wg założeń znowelizowanego prawa energetycznego jest fikcją.

Kolejny raz nieprecyzyjne przepisy i przebiegłość zakładów energetycznych zablokowały możliwość przyłączenia mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do sieci energetycznej.

Zakłady energetyczne żądają dokonania motażu przez cerftyfikawanego instalatora OZE. Niestety nie ma obecnie możliwości uzyskania wymaganych certyfikatów. Brak przepisów wykonawczych do ustawy uniemożliwa prowadzenie egzaminów i wydawanie stosownych certyfikatów. Zgodnie z przeprowadzonym przez redakcję wywiadem, Urząd Dozoru Technicznego nie zdąży rozpocząć procedury wprowadzenia egzaminów na mikroinstalatorów do końca roku.

Nasz czytelnik, od długiego czasu planował założenie własnej instalacji OZE. Po wysiłkach i krokach zgodnych z aktualnym prawem otrzymał on warunki przyłącza dla instalacji fotowoltaicznej. Po wykonaniu przyłączenia, Operator Systemu Dystrybucyjnego zażądał od niego uzupełnienia dokumentacji o certyfikat mikroinstalatora OZE.

Sytuacja irracjonalna jak powyższa jest prawdopodobnie początkiem długiej i żmudnej pracy nad regulacją systemów wsparcia i funkcjonowania instalacji wykorzytujących odnawialne źródła energii.