Zakończono testy pięciu prototypowych magazynów energii w Polsce

Polski operator systemu dystrybucyjnego zakończył testy pięciu prototypowych magazynów energii elektrycznej, działających w oparciu o zróżnicowane technologie. Testy przeprowadzono w warunkach rzeczywistych w Bydgoszczy, Zielonej Górze, Gubinie, Pogorzelicy i Opalenicy. Wykazały one, które z urządzeń, w zależności od specyfiki sieci, optymalnie spełniają oczekiwania operatora sieci. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

magazyn energii

Magazyny energii są jedną z podstaw wdrażania transformacji energetycznej. Technologia nie jest już niczym nowym, a urządzenia od wielu lat są sukcesywnie wdrażane na użytek domowy, przemysłowy oraz systemów elektroenergetycznych. Duże magazyny energii są już testowane przez polskich operatorów sieci dystrybucyjnych. Zadaniem prototypowych magazynów było podniesienie jakości i bezpieczeństwa dostaw prądu, a także efektywności wykorzystania odnawialnych źródeł energii podłączonych do sieci niskiego napięcia.

W jednym z takich przedsięwzięć uczestniczy Enea Operator we współpracy ze światem nauki i biznesu. Jednym z ostatnio zakończonych działań tego typu jest projekt „Innowacyjne usługi systemowe magazynów energii zwiększające jakość i wydajność wykorzystania energii elektrycznej”. Projekt, którego wszystkie fazy trwał łącznie cztery lata (do 2017 roku), był współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie: 1.2. Sektorowe programy B+R. Wartość projektu to 7 238 690 zł (w tym wartość dostawy kompletu elementów do budowy prototypów magazynów energii 2 980 000 zł). Dofinansowanie ze środków UE wyniosło 3 195 488,26 zł.

Magazyny badano w pięciu lokalizacjach

Badania prototypowych magazynów energii przeprowadzono w pięciu lokalizacjach na stacjach transformatorowych średniego napięcia w: Bydgoszczy, Zielonej Górze, Gubinie, Pogorzelicy i Opalenicy. Instalacje pracowały jako część sieci dystrybucyjnej operatora przez ponad pół roku. Pozwoliło to na zebranie danych niezbędnych do przeprowadzenia analiz i oceny przydatności magazynów w zależności od warunków. Instalacje zostały zintegrowane z nowoczesnymi systemami AMI oraz SCADA, które pozwalają na bieżąco monitorować parametry sieci elektroenergetycznej. Moc znamionowa każdego z magazynów wynosiła 100 kW.

Magazyn energii w Gubinie wyposażony był w elektryczne kondensatory dwuwarstwowe (EDLC), w Pogorzelicy – w litowo-jonowe (LIC), w Opalenicy – w baterie litowo-żelazowo-fosforowe (LFP), w Zielonej Górze – w baterie litowo-tytanowe (LTO), a w Bydgoszczy – w baterie ołowiowo-kwasowe typu VRLA.

- Zrealizowane w ramach projektu badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, a potem testy w warunkach rzeczywistych pozwoliły na wytypowanie referencyjnych technologii magazynowania energii w kontekście usług systemowych czyli takich, które w największym stopniu spełniają oczekiwania OSD podnosząc jakość i efektywność energii produkowanej i dostarczanej ze źródeł rozproszonych – mówi dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, który jest partnerem projektu.

Opracowanie innowacyjnego i efektywnego sposobu magazynowania energii na poziomie niskiego napięcia jest szczególnie ważne w dobie dynamicznego rozwoju mikroinstalacji prosumenckich. Zastosowanie magazynów energii na sieciach niskiego napięcia w konsekwencji przełoży się na poprawę jakości i bezpieczeństwa usług oferowanych przez OSD - podkreśla operator. 

Źródło: Enea Operator