Zakończył się drugi nabór w programie Energia Plus. Znamy wyniki

17 grudnia zakończył się drugi nabór w programie Energia Plus. Beneficjentami programu byli przedsiębiorcy, którzy mogli się ubiegać o dotacje i pożyczki na inwestycje, które zmniejszyły ich wpływ na środowiska poprzez m.in. ograniczenie emisji czy zwiększenie produkcji energii bezemisyjnej z OZE. Przedstawiamy wyniki naboru. 

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom

Energia Plus to program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego realizację przewidziano na lata 2019-2025. W grudniu 2021 roku zakończyła się już jego druga edycja. W programie Energia Plus o łącznym budżecie sięgającym 4 mld zł przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwrotne i bezzwrotne formy dofinansowania. Dla bezzwrotnych form dofinansowania przewidziano budżet do 50 mln zł, dla zwrotnych form dofinansowania – do 3,95 mld zł. 

W prowadzonym programie oferowane jest m.in. wsparcie projektów prowadzących do ograniczenia lub uniknięcia emisji szkodliwych substancji emisji do atmosfery i budowy nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej. Wspierane są także przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się energię ze źródeł odnawialnych.

NFOŚiGW w odpowiedzi na pytania GLOBEnergia.pl potwierdził, że drugi nabór w programie Energia Plus został zakończony 17 grudnia 2021 roku. W tym naborze kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki sięgnęła poziomu 1 264 286 978,50 złotych, a w formie dotacji – 49 772 500,00 złotych. 

W ulepszonej, drugiej edycji minimalna wysokość kwoty pożyczki została zmniejszona z 1 mln zł do 0,5 mln zł, przyjęto niższe oprocentowanie (tj. WIBOR 3m + 50 pkt nie mniej niż 1,5% zamiast 2%), wprowadzono też możliwość umorzenia dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć do 10 proc. nie więcej niż 1 mln zł, rozszerzono rodzaje przedsięwzięć o nowe źródła energii, w tym instalacje na paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór. Dodatkowo wnioskodawcy mieli możliwość składania wniosków tylko w formie elektronicznej, bez konieczności przesyłania wersji papierowej.

NFOŚIGW informował, że drugi nabór jest dedykowany projektom uwzględniającym m.in.: budowę, rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji produkcyjnych i urządzeń przemysłowych prowadzących do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych, zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery z obiektów energetycznego spalania wskazanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r., czy też służącym poprawie jakości powietrza przez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW oraz projektom mającym na celu modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych.

Poniżej przedstawiamy wyniki dotychczasowych naborów oraz liczby wniosków, które wpłynęły w programie w rozbiciem na poszczególne województwa. 

 Nabór I  PP Energia PlusNabór II Energia Plus
WojewództwoLiczba [szt.]Kwota dofinansowania[tys. zł]Liczba [szt.]Kwota dofinansowania[tys. zł]
Warmińsko-mazurskie957 970,77 zł1023 070,82 zł
Mazowieckie10214 048,64 zł35114 152,59 zł
Podlaskie6126 302,27 zł519 942,81 zł
Śląskie4260 121,05 zł552 684,14 zł
Podkarpackie28 170,16 zł968 014,27 zł
łódzkie5493 029,33 zł1047 809,60 zł
Lubelskie4100 597,19 zł3144 184,28 zł
Wielkopolskie11113 048,06 zł31150 124,24 zł
Zachodniopomorskie2171 530,00 zł16134 846,51 zł
Kujawsko-pomorskie314 458,03 zł519 750,69 zł
Dolnośląskie333 672,75 zł12372 686,56 zł
Małopolskie111 390,00 zł877 795,32 zł
Lubuskie326 003,20 zł6262 320,52 zł
Świętokrzyskie12 287,63 zł7101 457,82 zł
Pomorskie3134 914,20 zł15460 785,67 zł
Opolskie125 500,00 zł410 489,71 zł
Ogólnopolskie*13 064,90 zł427 554,29 zł
SUMA691 796 108,16 zł2131 987 669,83 zł

Jak wynika z powyższej tabeli, w drugim naborze złożono więcej wniosków - w sumie 213 na łączną kwotę dofinansowania 1,9 mld zł. Najwięcej wniosków wpłynęło w woj. mazowieckiem - 35 na łączną kwotę dofinansowania 114 mln zł. Najwięcej środków popłynie jednak do przedsiębiorców z woj. pomorskiego - ponad 460 mln zł. 

Źródło: NFOŚiGW, MKiŚ, własne

Zobacz również