Stany Zjednoczone są już po wyborach prezydenckich, ale decyzja o wycofaniu zachęt dla energetyki odnawialnej zapadła długo przed wyborami.

Według amerykańskiego Departamentu Energii, ulgi podatkowe dla  systemów opartych o gruntowe pompy ciepła, mikro turbiny wiatrowe (również w zastosowaniach hybrydowych), słoneczne oświetlenie i ogniwa paliwowe wygasły z końcem ubiegłego roku.

Widać światełko w tunelu?

Konkurencyjność poszczególnych technologii odnawialnych jest różna i zależy od wielu czynników. Rynek pomp ciepła jest rynkiem, który do swobodnego rozwoju potrzebuje zachęt, więc między innymi The New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA), planuje go jeszcze dofinansowywać przez kolejne dwa lata i przeznaczy na ten cel 15 mln dolarów.

Jak przypomina Donovan Gordon, dyrektor ds. energii odnawialnej do ogrzewania i chłodzenia w NYSERDA, ulga podatkowa wynosiła 30% dla systemów opartych na gruntowych pompach ciepła. Aby zapewnić ciągłość rynku, NYSERDA planuje w krótkim terminie uruchomić dodatkową formę wsparcia.

Opublikowano już pierwotne cele, a interesariusze mogą zgłaszać uwagi do założeń programu. NYSERDA planuje również zorganizować seminarium na ten temat.

Plan wdrażania wsparcia finansowego dla systemów OZE składa się z kilku podstawowych założeń. Po pierwsze, zachęty dla gruntowych pomp ciepła rozpoczną się w drugim kwartale 2017 roku, ale aby zapobiec luce finansowej, zakłada się finansowanie wsteczne. Oznacza to, że instalacje, które powstały w pierwszym kwartale 2017 roku również będą objęte programem wsparcia.

Po drugie, opierając się na długofalowych celach – zachęty oferowane przez NYSERDA będą obejmować więcej technologii – w tym powietrzne pompy ciepła.

Dla sprostowania warto dodać, że technologie słoneczne, również te do ogrzewania, wciąż są objęte federalną ulgą podatkową.

Inwestycje w odnawialne źródła energii są wspierane w stanie Nowy Jork już od 15 lat. Polityka zachęt opiera się na wielu kompromisach. Skutecznie jest realizować zachęty w krótkim czasie, a potem analizować wyniki i wprowadzać nowe rozwiązania, zmodyfikowane w zależności od wyników analiz.

Początkowo, zachęty służyły do zmniejszenia kosztów zakupu instalacji, ale w dłuższe perspektywie, jak wynika z oceny efektów – nagradzane i wspierane powinny być te technologie, które dają użytkownikowi więcej korzyści. Liczy się też obniżenie całkowitej emisji dwutlenku węgla.

Inne sposoby wsparcia

W Nowym Jorku, duże zainteresowanie wzbudziły termiczne certyfikaty energetyczne, znane jako T-RECS. W Departamencie Służby Publicznej w Nowym Jorku odbyło się spotkanie z branżą geotermalną. Rozmawiano o takiej opcji finansowania. Na spotkaniu pojawili się prelegenci z Massachusetts i New Hampshire, którzy dzielili się doświadczeniami z realizacji systemu opartego na certyfikatach.

Co więcej, dyskutowane jest również obniżenie stawek za energię elektryczną zużywaną na potrzeby pomp ciepła.

Sposobów na walkę o zachęty i wsparcie finansowe jest wiele. Przykład Nowego Jorku, powinien inspirować organizacje i społeczeństwa innych państw, w których również decydenci nie są gotowi na wprowadzenie ułatwień dla realizacji inwestycji w OZE.

Źródło: greenbiz.com

Redakcja GLOBEnergia