GLOBEnergia.pl: Czy Polska jest perspektywicznym rynkiem dla magazynów energii?

Zalewski: Polityka energetyczna Polski i transformacja energetyczna, która dzieje się na naszych oczach wręcz nie będzie możliwa bez magazynów energii. W ślad za tymi zmianami ustawodawca poprzez nowelizację Prawa Energetycznego, nowy rynek bilansujący oraz nowy rynek mocy daje jasny sygnał, że magazyny energii będą kluczowym elementem tej transformacji.

Jaka technologia według Griffin Group Energy jest najbardziej obiecująca pod względem magazynowania energii?

Griffin Group Energy zdobył doświadczenie przy realizacji wielkoskalowych magazynów świadczących usługi dla OSP i OSD oraz tych optymalizujących koszty rozbudowy infrastruktury krytycznej lub jednostek wytwarzania w Europie. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że ważnym elementem przy doborze technologii jest bezpieczeństwo zarówno techniczne jak i biznesowe. Magazyn Energii jest inwestycją, która wymaga gwarantowanej przewidywalności wydajności oraz obsługi. Może być to tylko osiągnięte poprzez nowoczesne modułowe konstrukcje produkowane. Powinny one być dostarczane przez jednego producenta, który gwarantuje żywotność i wydajność adekwatną do jednostek uczestniczących w rynku energii, czyli 15-20 lat. Dzięki właściwie dobranej technologii projekty, które realizujemy charakteryzują się atrakcyjnym modelem wydajnościowym i kosztowym, co znacząco pozwala zwiększyć przewidywalność biznesową oraz bezpieczeństwo inwestycji.

Jakie są obecnie największe bariery rozwoju magazynów energii, także z punktu widzenia wykonawcy?

Magazyny energii rozwijają się dynamicznie i na dzień dzisiejszy już mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że poziom technologiczny pozwala na osiągnięcie oczekiwanych przez rynek walorów biznesowych. Od wielu lat realizujemy inwestycje. Dla przykładu w ostatnich 3 latach obserwujemy dwukrotny spadek nakładów inwestycyjnych na 1 kWh budowy magazynu przy dużo bardziej wydajnych bateriach – to pokazuje dynamikę rozwoju.

Czy magazyn energii są tzw. św. Graalem skutecznej transformacji energetycznej?

Magazynowanie energii elektrycznej na szeroką skalę usprawnia funkcjonowanie systemu elektroenergetyczności wpływając na możliwość absorpcji większych wolumenów generacji OZE oraz poprawę bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Można wymienić wiele korzyści. Wykorzystanie magazynowania energii elektrycznej stworzy możliwości szybkiej reakcji na zmieniające się zapotrzebowania na moc w KSE. Innym aspektem będzie poprawa warunków napięciowych funkcjonowania sieci. Magazynowanie pozytywnie wpłynie na zakres prowadzonych inwestycji w sieć, dzięki możliwości wykorzystania magazynowania energii elektrycznej zamiast inwestycji sieciowych tam, gdzie to będzie opłacalne. Taki ruch pozwoli na poprawę wykorzystania energii ze źródeł OZE o niestabilnej charakterystyce.

Czy dziś musimy już myśleć o recyklingu magazynów energii? Jak długo mogą służyć? Jaka jest ich przyszłość po wyeksploatowaniu?

Żywotność obecnie oferowanych magazynów energii to 30 lat. Klient ma możliwość stanowienia gwarantowanych programów wydajnościowych na okres 15-20-25 lat przy pełnych cyklach rozładowania i ładowania 100%-0%-100%. Te parametry pozwalają na perspektywiczne myślenie o inwestycjach w magazyny energii, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, iż po tym okresie mamy wiele scenariuszy. Możemy założyć dalszą eksploatację, zwrot do producenta, czy też podpisanie umowy z właściwym operatorem recyklingu, co już dziś jest możliwe także w Polsce.

Rozmawiała: Patrycja Rapacka

Adam Zalewski

Dyrektor Strategii i Rozwoju / Executive Business Development Director - Griffin Energy Group