Zamawiasz większą partię modułów PV? 3 kroki, by skontrolować jakość

Duże wolumeny modułów fotowoltaicznych dostarczanych na polski, czy inny  rynek zawsze warto kontrolować pod kątem jakości. Sprawdzenie każdego jednej urządzenia może być pobożnym życzeniem biorąc pod uwagę koszty takiej usługi. Dlatego sprowadzając większą liczbę takich urządzeń firmy często weryfikują jakość wyrywkowo. Jak to jednak zrobić zgodnie ze sztuką? 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Wyrywkowej kontroli modułów można dokonać w oparciu o wytyczne normy ISO 2859-1:1999. 

Norma ISO 2859-1:1999 dotyczy metody nazywanej planem próbek AQL (Acceptable Quality Limit). Metoda ta służy do kontroli jakości produktów przemysłowych, poprzez wybieranie próbek z partii produkcyjnej i ocenianie ich zgodnie z ustalonymi kryteriami. Na technikaliach wykonywania samego testu nie będziemy się dzisiaj skupiać. Obiektem naszych rozważań jest kwestia wyznaczania reprezentatywnej liczebności próby i efektu jaki chcemy osiągnąć. 

Norma ISO 2859-1:1999 zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące wyboru próbek, ilości pobieranych próbek, kryteriów akceptacji i odrzucenia oraz interpretacji wyników. Metoda AQL umożliwia określenie, czy dana partia produktów spełnia wymagania jakościowe określone w specyfikacji technicznej czy normie.

Plan próbek AQL jest szeroko stosowany w przemyśle, szczególnie tam, gdzie produkcja odbywa się na dużą skalę - idealnie sprawdzi się więc przy kontroli modułów fotowoltaicznych. Metoda ta pozwala na efektywną kontrolę jakości, minimalizując koszty i czas wymagany do przeprowadzenia kontroli. Dzięki zastosowaniu planu próbek AQL producenci są w stanie dostarczać produkty o ustalonej jakości, zgodne z wymaganiami klientów i zminimalizować ryzyko reklamacji. 

Poznaj trzy kroki, które należy wykonać, aby wyznaczyć liczebność próbki, która pozwoli Ci kontrolować określoną przez ciebie, wymagają jakość Twojego zamówienia. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia