Zamrożenie cen gazu zależne od kryterium dochodowego? Szczegóły poznamy do końca tygodnia!

We wtorek 23 listopada 2022 r. minister rozwoju i technologii, Waldemar Buda ogłosił, że decyzja w sprawie finalnego kształtu projektu ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. powinna zapaść do końca tygodnia. Projekt ustanawiający zamrożenie cen gazu może zostać przyjęty przez Radę Ministrów już na piątek 25 listopada. Co na ten moment wiemy o zamrożeniu cen gazu? Czy wsparcie będzie uzależnione od kryterium dochodowego?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

23 listopada 2022 r. Waldemar Buda poinformował, że rząd rozważa kilka wariantów ograniczenia wzrostu cen gazu ziemnego w Polsce. Jednym z nich miała być blokada ceny na poziomie z poprzedniego roku do pewnego limitu zużycia. Szef resortu rozwoju i technologii wskazał, że rząd zastanawia się nad uzależnieniem limitu od kryterium dochodowego czy powierzchni budynku.

Szukamy jakiegoś wentylu bezpieczeństwa, żeby ten program był sprawiedliwościowy, czyli żeby dopłacał tym, którzy tego potrzebują i do ilości, które zachęcają do oszczędzania.

Dodał Minister rozwoju i technologii, Waldemar Buda

Zamrożenie cen gazu - kryterium dochodowe

Tego samego dnia Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd przy ustalaniu ceny maksymalnej na gaz zdecyduje się prawdopodobnie na wprowadzenie kryterium dochodowego.

Chcemy zamrozić ten gaz na poziomie podobnym do tego, który był w tym roku, aczkolwiek rzeczywiście pojawiają się takie głosy, aby zastosować kryterium dochodowe.

Powiedział premier podczas konferencji prasowej

Premier zaznaczył, że kryterium dochodowe jest sprawdzonym rozwiązaniem stosowanym w szeregu innych programów. Premier dodał, że jego zastosowanie nie wiąże się z biurokracją, a jednocześnie jest uczciwie.

Kiedy projekt trafi do sejmu?

Szef rządu chce, aby projekt trafił pod obrady Sejmu w przyszłym tygodniu jednocześnie potwierdzając słowa ministra rozwoju i technologii.

W ciągu najbliższych kilku dni ta decyzja zostanie podjęta, po to, żeby w przyszłym tygodniu ta ustawa mogła trafić (do Sejmu - przyp. red.).

Podkreślił premier

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów czytamy, że w ramach przepisów projektu ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu ma zostać ustalona maksymalna cena paliw gazowych dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych. Ponadto przepisy projektu mają określić sposób kalkulacji rekompensat i zaliczek na ich poczet przysługujących przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się obrotem paliwami gazowymi, które stosuje w rozliczeniach z odbiorcami w wysokości wskazanej w projekcie ustawy oraz wyznaczyć Zarządcę Rozliczeń S.A. jako podmiot odpowiedzialny za wypłatę rekompensat.

Kryterium dochodowe pojawia się po raz pierwszy

Zamrożenie wzrostu cen gazu będzie kolejnym wsparciem, jakie otrzymają gospodarstwa domowe. Rząd wprowadził już limity tańszej energii, maksymalną cenę energii elektrycznej oraz szereg dodatków do ogrzewania. Są to m.in.: dodatek węglowy, dodatek do pelletu, dodatek do LPG i dodatek elektryczny przeznaczony dla ogrzewających urządzeniami zasilanymi energią elektryczną (np. pompami ciepła). W żadnym wymienionych wyżej rozwiązań nie uwzględniono kryterium dochodowego. Ustawa ograniczająca wzrost cen gazu ziemnego będzie pierwszym wsparciem, w którym taki mechanizm wystąpi. Zdaniem wielu organizacji pozarządowych wsparcie gospodarstw domowych w czasie kryzysu energetycznego powinno być skierowane jedynie do najbardziej potrzebujących.

Źródło: ISBnews

Zobacz również