Zamrożenie cen prądu w 2023 lub inny sposób przeliczania taryfy – ministerstwo analizuje możliwości

Jak podaje Minister Klimatu i Środowiska (MKiŚ) Anna Moskwa, resort rozważa zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 r. W wywiadzie dla Rzeczpospolitej, szefowa MKiŚ zaznacza również, że resort rozważa także inny sposób przeliczania taryfy. Ile będzie kosztował taki mechanizm?

Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA

Od początku bieżącego roku w Polsce obowiązuje dodatek osłonowy. Dodatki ten pochłonął już 4,5 mld zł z budżetu państwa. Rząd przeforsował także wsparcie dla ogrzewających węglem w postaci dodatku węglowego i zapowiedział pojawienie się kolejnych dodatków do innych źródeł ogrzewania. Okazuje się, że to jeszcze nie koniec. W 2023 r. może dojść również do zamrożenia cen prądu.

Zamrożenie cen prądu

W rozmowie z Rzeczpospolitą, Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa zapowiedziała, że rozważa się zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 r. lub inny sposób przeliczania taryfy. Te działania mają chronić odbiorców końcowych przed drastycznymi podwyżkami rachunków za energię elektryczną. Anna Moskwa dodała, że ministerstwu zależy, aby wszystkie propozycje legislacyjne, które będą przedstawione na wrześniowym posiedzeniu Sejmu, miały już aprobatę rządu.

Kto otrzyma wsparcie ze Skarbu Państwa?

Na łamach Rzeczpospolitej zapytano Szefową MKiŚ czy wsparcie będzie przekazane odbiorcom końcowym czy spółkom obrotu. Anna Moskwa zaznaczyła, że bezpośrednie wsparcie zawsze będzie dotyczyć pomocy gospodarstwom domowym.

“To im chcemy pomóc poprzez obniżkę cen nośników energii” - dodała Anna Moskwa - Minister Klimatu i Środowiska.

Minister Klimatu zaznaczyła, że resort jest w bezpośrednim kontakcie z prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (URE), który analizuje wnioski taryfowe dotyczące energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Do obowiązków URE należy także zatwierdzanie cen energii.

Źródła finansowania

Jako źródła finansowania mechanizmów osłonowych, Anna Moskwa wymienia np.: ponadnormatywne marże rynkowych wytwórców energii oraz budżet państwa. Ministerstwo analizuje różne warianty i możliwości najbardziej efektywnego systemu.

Wydatki rządu w latach 2022-2023

Anna Moskwa przypomniała, że w tym roku rząd przeznaczył 10 mld zł na obniżenie cen gazu ziemnego dla gospodarstw domowych, a także 4,5 mld zł na dodatki osłonowe.

Ponadto rząd planuje wydać 9 mld zł na wsparcie dla ciepłownictwa systemowego i indywidualnego (około 7 mld zł otrzymają klienci ciepłowni, a pozostały 2 mld otrzymają gospodarstwa domowe). Dodatek węglowy pochłonie kolejne 11 mld z budżetu państwa.

Dodatek do ogrzewania, dodatek węglowy - wprowadzenie progów dochodowych

Zapowiedziany przez rząd dodatek do ogrzewania, a także dodatek węglowy nie będą uzależnione od dochodu wnioskodawców. Taką formę wsparcia wielokrotnie krytykował Andrzej Guła - lider Polskiego Alarmu Smogowego (PAS). Jego zdaniem pomoc powinna trafić do gospodarstw domowych o najniższych dochodach.

Anna Moskwa w wywiadzie dla Rzeczpospolitej powiedziała, że węgiel jako główne źródło ogrzewania wykorzystywany jest przez gospodarstwa w większości o niższych dochodach. Jej zdaniem potwierdzają to dane dotyczące dodatku osłonowego za I kwartał 2022 r.

“Jestem przekonana, że pomoc trafi przede wszystkim do najbardziej potrzebujących, mniej zamożnych rodzin” - konkluduje Anna Moskwa - MKiŚ.

Jako kolejny powód braku kryterium dochodowego w dodatku węglowym Anna Moskwa podaje konieczność szybkiej wypłaty świadczenia, ze względu na potrzebę zaopatrzenia się obywateli w to paliwo jeszcze przed sezonem grzewczym.

Źródło: Rzeczpospolita, GLOBENERGIA.

Zobacz również