Jak donoszą zachodnie media, wiele projektów opartych na energetyce odnawialnej w Rosji rozpoczętych w latach 2013-2014 zostaje zamkniętych, lub przesuniętych.

 
Dla inwestorów ich realizacja jest zbyt droga ze względu na dewaluacje rubla. 
"Na rynku hurtowym energii widzimy rozwiązywanie umów na dostawę energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii” powiedział Maksim Rusakov, szef Rady Rozwoju od regulacji rynku energetycznego kraju. „W pierwszej kolejności, mówimy o obiektach energetycznych zaplanowanych do oddania w 2014 roku,"  – dodaje. 
 
Przykładem są dwa projekty na budowę elektrowni słonecznych o całkowitej mocy 30 MW w Astrahan Oblast, których budowa zainicjowana została w 2013 roku przez lokalne firmy Sun Energy. Pavel Shevchenko, członek zarządu Sun Energy, wyjaśnia, że głównym powodem tej sytuacji był spadek wartości rubla.
Shevchenko dodaje, że ze względu na dewaluację rubla, koszt projektu wzrósł prawie dwa razy.
 
MEK-Engineering ma również umowę na rozruch 5 MW elektrowni słonecznej w Republice Dagestanu do roku 2015. Do tej pory jednak budowa nie została zakończona, więc firma została ukarana grzywną.
 
Problemy z kredytami bankowymi i słabym rublem wpływa na większość rosyjskich projektów dotyczących energii odnawialnej, więc rząd zgodził się na zwrot części swoich wydatków na budowę, ale nie ma to wpływu na projekty sprzed czerwca 2015r. 
 
"Po dewaluacji, inwestorzy w OZE sami zgodzili się przerwać kontakty na dostawy energii, aby uniknąć kosztownych kredytów walutowych i podniesionych kosztów" komentuje Fiodor Kornachev z Raiffeisenbank.
 
Teoretycznie inwestorzy mogą zgłaszać te projekty po raz kolejny i prowadzić ponownie negocjacje z państwem oraz ustalać nowe warunki. Nie wszyscy jednak mają zaufanie do perspektyw energetyki odnawialnej w Rosji w nowych warunkach rynkowych.
 
Jeden rosyjski inwestor w OZE powiedział, że "Dzięki kontynuowanym wahaniom rosyjskiego rubla, niespójności polityki państwa w tym zakresie, oraz słabemu popytowi, realizacja projektów dotyczących energii odnawialnej dziś wydaje się mniej atrakcyjna, niż dwa-trzy lata temu."
 
Źródło: renewableenergyworld.com
Opracowanie: GLOBEnergia