Reuters Health podaje, że wdychanie zanieczyszczonego powietrza może powodować rozmaite problemy zdrowotne – nie tylko związane z układem oddechowym i sercowo – naczyniowym. Nowe badania naukowe dowodzą, że zanieczyszczenia powietrza powodują wzrost produkcji hormonów stresu przez organizm. Naukowcy wskazują na związek długoterminowej ekspozycji na zanieczyszczenia z występowaniem chorób serca, wylewów, udarów, cukrzycy oraz mniejszą średnią długością życia. Prawdopodobnie do powstawania wszystkich tych chorób przyczynia się wspomniany wcześniej wyższy poziom hormonów stresu.

Szczegółowe badania nad szkodliwością zanieczyszczeń powietrza

Dr. Haidong Kan z University of Fudan w Szanghaju wraz ze swoją ekipą badał wpływ pyłu zawieszonego na zdrowie. Pył zawieszony to drobne cząsteczki (badał wpływ frakcji PM 2.5), wydzielane do atmosfery przede wszystkim ze źródeł przemysłowych oraz palenisk domowych, w mniejszym stopniu również z transportu. Tego typu cząsteczki są respirabilne (tzn. mogą być wdychane) i co gorsza, mogą gromadzić się w płucach. Co prawda w ostatnich latach emisja pyłu zawieszonego w Ameryce Północnej znacząco zmalała, jednak na całym świecie obserwuje się tendencje wzrostową.

Wielopłaszczyznowa szkodliwość pyłu zawieszonego

Prowadzone przez nas badania przyniosły dodatkowe dowody na temat tego, w jaki sposób ekspozycja na pył zawieszony negatywnie wpływa na organizm – działania, które może ostatecznie doprowadzić do zwiększonego ryzyka chorób” – stwierdza Dr. Kan w wywiadzie dla Reuters Health. „Wyniki tych badań mogą wykazać, że pył zawieszony wpływa negatywnie na organizm na więcej sposobów, niż przypuszczano do tej pory. Wobec tego jest niezwykle ważne, żeby zwiększyć świadomość ludzi w zakresie zmniejszania emisji pyłów zawieszonych„.

Nowe badania zostały przeprowadzone na 55 – osobowej grupie zdrowych studentów z Szanghaju – miasta, w którym poziom zanieczyszczeń pyłem zawieszonym jest porównywalny do średniego poziomu w innych chińskich miastach, jak zauważa Dr Kan.

Na czym polegał eksperyment?

W pokoju każdego ze studentów umieszczono działający bądź nie działający oczyszczacz powietrza i zostawiono je tam na dziewięć dni. Następnie wymieniono filtry w urządzeniach. W drugiej rundzie eksperymentu studenci, którzy wcześniej mieli działające urządzenia, otrzymali nie działające – i odwrotnie. Na koniec każdego z 9 – dniowych okresów naukowcy badali krew i mocz studentów pod kątem wpływu ekspozycji na pył zawieszony na zdrowie.

Badania wykazywały, że po 9 dniach ekspozycji na powietrze zanieczyszczone pyłem zawieszonym PM2,5 poziom czterech hormonów stresu gwałtownie wzrósł. Podobnie, wzrastał wtedy poziom cukru we krwi, aminokwasów, kwasów tłuszczowych i lipidów. Dostrzeżono również korelację pomiędzy poziomem pyłu zawieszonego a podwyższonym ciśnieniem krwi, gospodarowaniem insuliną (jest wyraźnie gorsze przy zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym) oraz negatywnym wpływem na rozmaite tkanki, co może po pewnym czasie przyczynić się do powstawania chorób serca, cukrzycy oraz wielu innych problemów zdrowotnych.

Oczyszczanie powietrza – różnica w stanie zdrowia

Urządzenia oczyszczające powietrze zmniejszały o połowę dawkę PM2.5, na jaką narażeni byli studenci, lecz wciąż była ona ponad dwukrotnie wyższa niż zalecana przez WHO. Dr. Robert D. Brookz University Of Michigan, będący współautorem tego studium stwierdza, że negatywne skutki zdrowotne powodowane przez wdychanie drobnych cząsteczek są dużo większe i bardziej wielopłaszczyznowe, niż uważano do tej pory. Według naukowca, negatywny wpływ pyłu zawieszonego jest zróżnicowany. Dotyka on jednocześnie wielu aspektów funkcjonowania organizmu. Dodaje: „Proste czynności na poziomie ochrony indywidualnej, takie jak używanie oczyszczaczy powietrza w pomieszczeniach bądź filtrów HEPA może znacznie zredukować ekspozycję na pył zawieszony. Rezultatem tego jest ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie. Zdrowotne korzyści z używania takich środków ochrony są widoczne już w ciągu kilku dni„.

Przełomowe badania dostarczyły twardych dowodów na szkodliwość smogu

Patrząc w szerszej perspektywie, przeprowadzone przez nas badania dostarczyły od dawna wyczekiwanych dokładnych dowodów medycznych na szkodliwość zanieczyszczeń powietrza„. Takie dowody mogą mieć znaczący wpływ na decydentów, wyraźnie uwidaczniając związek pomiędzy smogiem a zapadalnością na poważne choroby. „Jest to również dowód na skuteczność działań środków ochrony, takich jak oczyszczacze powietrza„- dodaje badacz.

Zanieczyszczenie powietrza jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia ludzi ” – podkreśla naukowiec. „Wszyscy jesteśmy zagrożeni skutkami zanieczyszczeń powietrza i wszyscy jesteśmy przynajmniej częściowo odpowiedzialni za emisję tych zanieczyszczeń. Czas, aby zwiększyć znaczenie bardziej przyjaznych środowisku źródeł energii oraz form transportu.” W obliczu wyników badań ukazujących korelację pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza a chorobami oraz w sytuacji alarmujących poziomów zanieczyszczeń, najwyższy czas kłaść coraz większy nacisk na konieczność wdrażania OZE.

Źródło: Reuters

Redakcja GLOBEnergia