Nowy raport UE dotyczący wzrostu cen detalicznych energii w Europie przedstawia metody zmniejszenia kosztów, jakie ponoszą konsumenci, i utrzymania konkurencyjności europejskich firm na światowym rynku.

W latach 2008-2012 detaliczne ceny energii w Europie znacznie wzrosły, choć hurtowe ceny energii elektrycznej spadły, a hurtowe ceny gazu utrzymywały się na stałym poziomie. W poszczególnych krajach ceny są bardzo różne, co oznacza, że niektórzy konsumenci płacą za energię od 2,5 do 4 razy więcej niż inni.
Sprawozdanie dotyczące cen i kosztów energii w odniesieniu do gazu i energii elektrycznej wyjaśnia przyczyny wzrostu cen detalicznych i proponuje konsumentom oraz firmom metody na zaoszczędzenie energii i pieniędzy.

Konsument zapłaci mniej
W 2014 roku UE ma zamiar zakończyć realizację wspólnego rynku energii i nadal rozbudowywać infrastrukturę energetyczną. Bardziej liberalny i lepiej zorganizowany rynek powinien spowodować wzrost inwestycji i konkurencyjności oraz racjonalizację zużycia energii w wielu dziedzinach. Powinno to doprowadzić do obniżki cen i zapewnić podobne warunki w całej Europie.

Aby ograniczyć koszty, gospodarstwa domowe i firmy powinny zwiększyć swoją efektywność energetyczną dzięki bardziej energooszczędnym produktom i postępowaniu nastawionemu na oszczędzanie energii. Konsumenci powinni również wykorzystać możliwość wybierania najlepszej oferty i w miarę możliwości – najtańszego dostawcy.

Ponieważ wzrost cen energii najsilniej uderza w budżet najuboższych gospodarstw domowych, kraje UE powinny rozważyć wprowadzenie środków socjalnych na rzecz ochrony najbiedniejszych konsumentów.

Utrzymać konkurencyjność
Różnica cen energii między UE a jej głównymi partnerami handlowymi wciąż rośnie. Według doniesień Międzynarodowej Agencji Energetycznej może ona spowodować zmniejszenie udziału Unii w światowym eksporcie towarów energochłonnych, takich jak materiały ceramiczne i stal aluminiowa.
Choć UE wciąż jest liderem pod względem eksportu towarów energochłonnych, możliwe, że starania na rzecz ograniczenia wzrostu cen energii poprzez poprawę efektywności energetycznej będą musiały pójść jeszcze dalej.

UE musi kontynuować współpracę z międzynarodowymi partnerami w zakresie dotacji w sektorze energii i ograniczeń eksportowych. Gdyby było to konieczne, musi również chronić niektórych odbiorców przemysłowych poprzez transfery fiskalne oraz zwolnienia i obniżki podatków i opłat.

Inwestować w przyszłość
Ponieważ w perspektywie krótkoterminowej ceny energii wzrosną, już teraz trzeba inwestować w inteligentne sieci energetyczne oraz usprawnianie technologii, które umożliwią bardziej zwiększenie efektywności produkcji, przesyłu i magazynowania energii. Te działania oraz wspólny rynek energii powinny w perspektywie długoterminowej doprowadzić do spadku cen.

Dzięki elastycznym systemom energetycznym, świadomym konsumentom, konkurencyjnym rynkom i efektywnemu sprawowaniu rządów Europa powinna być w stanie zahamować podwyżki cen w przyszłości, pokryć koszty inwestycji i zminimalizować wzrost kosztów.

Źródło: Komisja Europejska