Zapraszamy do udziału w XV edycji Krajowego Konkursu Energetycznego!

Z przyjemnością zapraszamy na XV edycję Krajowego Konkursu Energetycznego im. profesora Jacka Malko. Po raz kolejny zdolni młodzi ludzie, pasjonujący się energetyką i ekologią, mają szansę stanąć w szranki i zaprezentować swoje pomysły ekspertom z branży.  

Zdjęcie autora: Fundacja Świadomi Klimatu

Fundacja Świadomi Klimatu

Podziel się

Krajowy Konkurs Energetyczny powstał po to, by promować z jednej strony ambitną młodzież, a z drugiej — świadomość energetyczną i ekologiczną. Problematyka racjonalnego zarządzania energią, zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska nie traci na aktualności. Wręcz przeciwnie, w obliczu zmian klimatycznych wymaga coraz większej uwagi. Po raz kolejny chcemy zachęcić uczniów i studentów do pochylenia się nad problemami, przed którymi staje współczesny świat.

Zagadnienia

W XV edycji Krajowego Konkursu Energetycznego mogą wziąć udział osoby urodzone w latach 2000 – 2007. Prace oceniane będą w dwóch grupach wiekowych. Zadaniem pierwszej grupy wiekowej jest opracowanie zwięzłej prezentacji, podejmującej jedno z poniższych zagadnień:

 1. Jak współczesne rolnictwo wpływa na klimat?
 2. Jakie rozwiązania IT pomagają obniżyć ślad węglowy?
 3. Który typ OZE – źródła wiatrowe, czy fotowoltaiczne – będzie dominował w przyszłości?
 4. Czym naprawdę jest sprawiedliwa transformacja?
 5. Jakie są sposoby efektywnego oszczędzania energii w Polsce i na świecie?
 6. Odbiorca energii – co powinien robić aby racjonalnie korzystać z energii elektrycznej i ciepła?
 7. Jaka jest rzeczywista skala ubóstwa energetycznego w naszym kraju?
 8. Jaka jest rola Towarowej Giełdy Energii na mapie energetycznej Polski?

Zadaniem Uczestnika Konkursu z drugiej grupy wiekowej jest przygotowanie artykułu (materiału problemowego) do prasy branżowej, podejmującego jedno z poniższych zagadnień:

 1. Jak skutecznie budować odporność gmin na kryzys klimatyczny i energetyczny?
 2. Wodór – temat medialny czy nieodległa rzeczywistość?
 3. Na jakich filarach powinna opierać się polityka energetyczna naszego kraju?
 4. Jakie są główne wyzwania stojące przed PSE w perspektywie zmiany struktury źródeł wytwarzania energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym w horyzoncie 2050 roku?
 5. Czy w naszym kraju w horyzoncie do 2050 roku realna jest dominacja odnawialnych źródeł energii w realizacji dekarbonizacji energetyki?
 6. Jak w naszym kraju ciepłownictwo może wpływać na poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisyjności energetyki?
 7. Jaka jest perspektywa funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce w warunkach realizacji polityki energetycznej Komisji Energetycznej w horyzoncie 2050 roku?
 8. Jakie produkty mogą być w przyszłości przedmiotem handlu na Towarowej Giełdzie Energii?

Organizatorzy konkursu na prace młodzieży czekają do dnia 30 czerwca 2023 roku. Oceni je jury złożone z ekspertów ze świata energetyki, któremu przewodniczy prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat z Politechniki Gdańskiej.

Organizatorem XV edycji konkursu jest Fundacja Świadomi Klimatu z Wrocławia.

Informacje o konkursie

Wszystkie informacje o konkursie, w tym regulamin XV edycji i niezbędne załączniki oraz formularze można znaleźć na stronie Fundacji Świadomi Klimatu
(http://swiadomiklimatu.pl/) Bieżące informacje można śledzić też na fanpage’u konkursu
(https://www.facebook.com/krajowykonkursenergetyczny/).

Partnerami XV edycji Konkursu są:
Viessmann Sp. z o.o., Energoprojekt-Katowice S.A., Towarowa Giełda Energii S.A., Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii, Transition Technologies S.A.

Redakcja Globenergia objęła konkurs Patronatem Medialnym.

Zdjęcie autora: Fundacja Świadomi Klimatu

Fundacja Świadomi Klimatu