Forum PSG to cykl spotkań, podczas których prezentowane są wyniki prac prowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w ramach wypełniania zadań Państwowej Służby Geologicznej. Najbliższe Forum zostanie poświęcone geotermii. Zostaną wskazane regiony Polski, w których potencjał zagospodarowania wód termalnych możliwych do wykorzystania w ciepłownictwie lub w inny sposób (rekreacja, balneologia) jest największy. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wykorzystanie wód termalnych do celów grzewczych. Ciepłownia geotermalna jest stabilna w eksploatacji i zapewnia stałą produkcję ciepła w czasie, a ingerencja w krajobraz i środowisko jest bardzo ograniczona.

Polska ma spory potencjał geotermalny i z pewnością warto rozważyć jego wykorzystanie.
Podczas Forum nie zabraknie praktycznych wskazówek dotyczących ubiegania się o dofinansowanie poszukiwania i rozpoznawania złóż wód termalnych. Przedsięwzięcia związane z ujmowaniem i zagospodarowywaniem wód termalnych są obarczone ryzykiem ekonomicznym właściwym dla wszystkich inwestycji gospodarczych. Głównymi elementami tego ryzyka są rzeczywiste warunki geologiczne i hydrogeologiczne, dlatego podczas Forum będzie można posłuchać o tym, jak to ryzyko skutecznie minimalizować. W odpowiedzi na obserwowane w ostatnich latach w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach Europy, zainteresowanie geotermią niskotemperaturową zostanę przedstawione przykłady praktycznych zastosowań systemów gruntowych pomp ciepła. Eksperci wskażą, na co zwrócić uwagę decydując się na ten rodzaj systemu odnawialnego ogrzewania i chłodzenia oraz wyjaśnią, dlaczego powodzenie tych systemów w dużej mierze zależy od lokalnych warunków geologicznych.

Udział w wydarzeniu, które odbędzie się w formule on-line, będzie możliwy poprzez stronę Forum. Wystarczy tylko w dniu 30 czerwca br. wejść na stronę http://forumpsg.pl i kliknąć przycisk
„oglądaj na żywo”. Udział w Forum jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych konieczne jest przesłanie zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie https://www.pgi.gov.pl/3-forum-psg Pomimo formuły on-line liczba uczestników jest ograniczona – o udziale w Forum decyduje kolejność zgłoszeń. Wszelkich informacji w sprawie Forum udziela Biuro Promocji i Komunikacji PIG-PIB (forum@pgi.gov.pl; 22 45 92 724; 22 45 92 174).

Redakcja GLOBEnergia