Kongres Niskiej Emisji, 23 kwietnia 2015 r. – Kraków, www.SmogwGminie.pl

PROGRAM RAMOWY KONGRESU NISKIEJ EMISJI | rejestracja 09:00, konferencja 10:00–16:00
Powitanie gości oraz rozpoczęcie konferencji
Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
• Porównanie źródeł ciepła ze względu na emisję produktów spalania do atmosfery
• Termomodernizacja podstawową metodą ograniczania niskiej emisji
• Zeroemisyjna technika grzewcza – dobre praktyki w procesie projektowo-inwestycyjnym
• Samorządowe inwestycje w systemy fotowoltaiczne
• Transport w kontekście niskiej emisji – ekologiczna komunikacja miejska
• Realizacja programów w ramach funduszy szwajcarskich w praktyce
• Możliwości finansowania inwestycji wpływających na ograniczenie niskiej emisji poprzez WFOŚiGW
• Niskoemisyjne żłobki, przedszkola, szkoły, ośrodki rehabilitacyjne. Jak je projektować i budować korzystając z dotacji?
• Sposoby komunikacji społecznej w walce z niską emisją
• Kraków – działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji
Każdy uczestnik otrzyma kompleksowe opracowanie w formie poradnikowej zawierające informacje na temat niskiej emisji, czym jest, jakie są powody jej występowania, jakie skutki za sobą niesie oraz w jaki sposób jej zapobiegać.
Poruszone zostaną zagadnienia, jak:
• Czym jest niska emisja?
• Przyczyny występowania niskiej emisji
• Charakterystyka sektorów odpowiedzialnych za powstawanie niskiej emisji
• Konsekwencje wynikające z występowania zjawiska niskiej emisji
• Sposoby likwidacji niskiej emisji
• Analiza instrumentów finansowych i prawnych w kontekście ograniczania niskiej emisji
• Korzyści wynikające z eliminacji niskiej emisji
Konieczna rejestracja. Dla przedstawicieli samorządów oraz instytucji samorządowych, państwowych i naukowych udział bezpłatny.
Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie: www.SmogwGminie.pl