Poprzednie Kongresy odbyły się w latach 2007, 2009, 2011 i 2013. Były to najważniejsze krajowe spotkania środowiska naukowców i praktyków związanych z geotermią, które przysłużyły się przeglądowi stanu rozwoju, doświadczeń i perspektyw geotermii w naszym kraju, zintegrowały wiele osób i środowisk. Czas zatem na V Ogólnopolski Kongres Geotermalny.

Do udziału w Kongresie zapraszamy naukowców, praktyków, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządów lokalnych, przedsiębiorców, inwestorów, firmy usługowe, doktorantów i studentów, a także inne osoby zainteresowane geotermią.

CZAS: 11-14 października 2016 r.

MIEJSCE: Mszczonów, Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109a

Rejestracja na Kongres trwa, a dokonać jej można za pośrednictwem formularza dostępnego na  stronie internetowej wydarzenia.

W dniach 11–13.10.2016 r. planowane są sesje: plenarne, techniczne, sesje z udziałem firm działających w branży geotermalnej, sesja okolicznościowa z okazji 10-lecia Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego, a w dniu 14.10.2016 r. – pokongresowa wyjazdowa sesja techniczna „Geotermia w centralnej Polsce” do wybranych obiektów geotermalnych.

TEMATYKA KONGRESU obejmuje:

• Energię geotermalną w zrównoważonym rozwoju, strategiach energetycznych Polski i UE,

• Rozpoznanie zasobów i warunków występowania wód i energii geotermalnej w Polsce,

• Ciepłownie geotermalne w Polsce – doświadczenia, wybrane aspekty funkcjonowania,

• Geotermalne uzdrowiska i ośrodki rekreacyjne w Polsce,

• Pompy ciepła w geotermii,

• Przegląd realizowanych i planowanych projektów wykorzystania wód i energii geotermalnej,

• Kierunki rozwoju badań i wykorzystania energii geotermalnej w Polsce,

• Sukcesy, problemy i perspektywy geotermii w Polsce,

• Uwarunkowania prawne i ekonomiczne rozwoju geotermii w Polsce,

• Sesje z udziałem firm z branży geotermalnej,

• Sesję okolicznościowa z okazji 10-lecia Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego.

Pobrać można również komunikat o najważniejszych informacjach związanych z uczestnictwem w Kongresie.

kongres geotermalny

Uczestnicy IV Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego, Zakopane 2013

(fot. archiwum Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne)

GLOBEnergia objęła patronat medialny nad wydarzeniem.