Aby przyspieszyć i ułatwić projektowanie dużych komercyjnych elektrowni słonecznych, SolarEdge wzbogaca swoje bezpłatne internetowe narzędzie do projektowania systemów fotowoltaicznych o szereg przydatnych mechanizmów. Dzięki nowym funkcjom, wprowadzonym na każdy etap procesu projektowania, narzędzie Designer stało się jeszcze potężniejsze.

Czym jest Designer?

Designer to bezpłatne narzędzie internetowe, które pomaga profesjonalistom z branży energetyki słonecznej obniżyć koszty projektowania PV i opracować więcej ofert. Korzystając z narzędzia online, można zaplanować, zbudować i sprawdzić poprawność systemów mieszkaniowych i komercyjnych SolarEdge od początku do instalacji.

Wprowadzone zmiany

Aby maksymalnie zwiększyć zużycie własne energii, użytkownicy mogą wybrać najbardziej pasujący profil zużycia z listy rozmaitych komercyjnych profili obciążenia, odpowiadających typowym wzorcom zużycia energii przez fabryki, sklepy czy biurowce. Łatwiejsze stało się także modelowanie, w którym dodano tak przydatne funkcje, jak możliwość zaznaczania wielu obiektów, kopiowania i wklejania oraz usprawnione wyrównywanie granic.

W zakresie projektowania elektrycznego komercyjnych systemów fotowoltaicznych program Designer został wyposażony w funkcję automatycznego układania łańcuchów, która pozwala po jednym naciśnięciu przycisku szybko i samoczynnie wykonać zadanie zgodnie z elastycznymi zasadami projektowania SolarEdge. Użytkownik może również powielać okablowane bloki modułów przez łączenie ich w łańcuchy i za pomocą funkcji duplikowania szybko powiększać system.

Rozszerzone narzędzie do projektowania systemów fotowoltaicznych Designer od SolarEdge

Symulacje i raporty

Jako narzędzie porównywalne z branżowymi wzorcami, Designer umożliwia wykonywanie dokładnych symulacji i raportów, pozwalając oszacować spodziewaną ilość energii wytwarzanej przez projektowany system fotowoltaiczny. Symulacje obejmują analizę zacienienia, co umożliwia uwzględnienie w kalkulacji dodatkowych strat systemowych. Zaawansowany mechanizm obliczania strat systemowych uwzględnia akumulację pyłu i śniegu, straty cieplne, degradację wywołaną światłem (LID, light induced degradation), współczynnik kąta padania i przestoje systemu. Optymalizacji projektu instalacji fotowoltaicznej sprzyja też szczegółowa analiza natężenia napromienienia.

SolarEdge

Producent falowników fotowoltaicznych.