Akademia WSB otwiera nową specjalność na kierunku inżynieria zarządzania: Zarządzanie w branży odnawialnych źródeł energii. Podczas studiów będzie możliwe zdobycie praktycznej wiedzy i użytecznych umiejętności z zakresu branżowych kompetencji zarządczych, doboru i projektowania instalacji, oceny efektywności budynków, potencjalnych źródeł finansowania instalacji i ich wymiernego wpływu na rozwój lokalny oraz na środowisko naturalne. Studia łączą specjalistyczną wiedzę inżynierską z zaawansowanymi umiejętnościami z zakresu zarządzania.

W ramach specjalizacji będą realizowane między innymi takie przedmioty jak podstawy odnawialnych źródeł energii, inteligentne budownictwo, audyty i certyfikacje OZE, instalacje fotowoltaiczne, magazynowanie energii, analizy opłacalności i efektywności w OZE, fundusze UE oraz inne źródła finansowania OZE w Polsce.

Jaką wiedzę będzie posiadał absolwent?

Absolwent Zarządzania w branży odnawialnych źródeł energii będzie posiadał wiedzę z zakresu:

 • pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją systemów energetycznych a także w zakładach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii
  rozwiązywania problemów związanych z energetyką odnawialną w zakresie odpowiedzialności jednostek samorządowych.
 • podstaw odnawialnych źródeł energii,
 • podstaw projektowania, grafiki inżynierskiej, zaawansowanych metod ilościowych,
  projektowania, doboru i wpływu odnawialnych technologii energetycznych na środowisko naturalne
 • podstaw mechaniki i konstrukcji maszyn, zasad doboru źródeł energii odnawialnej do potrzeb klienta,
 • zarządzania w organizacji działającej w branży odnawialnych źródeł energii
 • źródeł finansowania OZE w Polsce
 • zasad certyfikacji i akredytacji obowiązujących w Polsce
 • narzędzi ciągłego doskonalenia

Jakie umiejętności będzie posiadał absolwent?

Absolwent Zarządzania w branży odnawialnych źródeł energii będzie posiadał umiejętności w zakresie:

 • audytu energetycznego budynków
 • analizy opłacalności i efektywności odnawialnych źródeł energii
 • doboru odpowiedniego źródła energii odnawialnej
 • wstępnego projektowania wielkości instalacji OZE
 • wprowadzenia zarządzania procesami w organizacji
 • wykorzystywania metodyki Six Sigma
 • praktycznych zasad wykorzystywania metody FMEA
 • wykorzystywania metod Problem Solving

Jak zapisać się na studia?

Wszelkie informacje dotyczące nowej specjalności można znaleźć TUTAJ!

Redakcja GLOBEnergia