Zasadniczy Prosument ruszy w lutym 2015?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

b3177243pan

Prosument, czyli program wspierający rozwój małych instalacji OZE, z założenia przeznaczony miał być dla osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz dla jednostek samorządu terytorialnego.

Na dzień dzisiejszy, program uruchomiony jest dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz dla jednostek samorządu terytorialnego, pomijając osoby indywidualne. 26 listopada 2014 r. NFOŚiGW ogłosił, że od 1 stycznia rusza nabór wniosków dla banków, którym udostępniane będą środki finansowe na udzielanie kredytów i dotacji na programy i inwestycje z zakresu ochrony środowiska. Z listy banków, która powinna zostać ogłoszona na początku lutego 2015 będzie można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej na zaplanowaną inwestycję. Banki będą przyjmować wnioski zarówno od jednostek samorządów terytorialnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz od osób fizycznych. Budżet programu wynosi 600 mln zł (150 mln zł na bezzwrotne pożyczki, 450 mln zł na niskooprocentowane pożyczki) na lata 2014–2020 z możliwością zawierania umów kredytu do 2018 r.


Chcesz zostać Prosumentem, ale nie wiesz od czego zacząć?


Program PROSUMENT „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii” to linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Celem programu jest uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł przez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej.

Warto przypomnieć, że w ramach programu PROSUMENT finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej wykorzystujące:

• źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
• systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.