Wnioski do programu przyjmowane są od 30 sierpnia, jednak z tym zastrzeżeniem, że data zakończenia instalacji musi być późniejsza niż 23 lipca 2019 roku. W pierwszym naborze dokumenty można składać do 20 grudnia 2019 roku, a kolejny zostanie ogłoszony od początku 2020 roku. Czy data podłączenia instalacji zostanie zmieniona?

Data zostaje?

Inwestorzy obawiali się, że w kolejnym naborze data zostanie zmieniona i jeżeli nie zdążą złożyć wniosku w pierwszym naborze, dotacja im przepadnie! Zaktualizowana instrukcja wypełnienia wniosku, zawiera informację wskazującą, że osoby, które nie zdążą zgłosić się w tym naborze nie mają się czego obawiać! W instrukcji czytamy:

Kolejny nabór zostanie ogłoszony od początku 2020 r. Na zasadach obowiązujących obecnie tj. data poniesienia wydatków od 23.07.2019 r. Zatem można ponosić wydatki i podłączyć instalację do sieci obecnie i ubiegać się o dofinansowanie w kolejnym naborze.

Wygląda również na to, że jeżeli środki się nie skończą, program potrwa co najmniej do końca 2025 roku.

Koszty kwalifikowane [zł brutto] zgodnie z definicją w programie: okres kwalifikowalności kosztów od 23.07.2019 r. do 31.12.2025 r.

Przestój we wnioskach

Do tej pory, na stronie Narodowego Funduszu prawie codziennie był aktualizowany licznik składanych i zweryfikowanych wniosków. Odkąd zostało zlikwidowane Ministerstwo Energii następują lekkie przestoje. Najnowsza aktualizacja pochodzi z 26 listopada 2019 roku i według stanu na ten dzień zatwierdzono 7026 wniosków i wypłacono 6024 dotacje o łącznej wartości przekraczającej 28 milionów złotych.

Program Mój Prąd zostanie przejęty przez Ministerstwo Klimatu. Na stronie NFOŚiGW pojawiła się informacja z 27 listopada, że w związku z bardzo dużą liczbą aktualnie weryfikowanych wniosków, czas oceny uległ wydłużeniu. Narodowy Fundusz prosi, by ewentualne pytania dotyczące statusu wniosku, kierować do NFOSiu nie wcześniej niż 2-3 tygodnie od złożenia wniosku.

Jak małżeństwo składa wniosek o dotację?

W jaki sposób małżeństwo może złożyć wniosek o dotację? To jedno z częściej zadawanych pytań do programu. Chcesz znać odpowiedź? Pisaliśmy o tym TUTAJ

 

 

Redakcja GLOBEnergia