NER300 zapewnia bardzo potrzebny impuls do prezentowania innowacyjnych technologii w zakresie energii odnawialnej w Europie. 

 
Pomaga zmierzać w kierunku komercjalizacji i przemysłowego rozwoju. 
NER300 skierowany jest do finansowej „doliny śmierci” i ma na celu zatykanie luk w finansowaniu prac badawczo-rozwojowych oraz ogólne wsparcie instrumentów finansowych, takich jak systemy wsparcia energii odnawialnej w państwach członkowskich. Jednak doświadczenie przemysłu sugeruje, że choć pole do poprawy istnieje, to NER 300 nie jest całkowitym rozwiązaniem niektórych podstawowych wyzwań. 
 
Wsparcie przychodów daje długoterminową widoczność na rynku, ale nie blokuje ryzyka na wczesnym etapie rozwoju.  Istnieje zatem brak jasności w obszarze, kto ponosi ryzyko w przypadku niepowodzenia projektu. 
 
Finansowanie prac badawczo-rozwojowych jest niezbędne do wczesnego stadium rozwoju technologicznego, ale brakuje skali potrzebnej dla projektów demonstracyjnych w dziedzinie energetyki/ projektów pilotażowych. 
 
Zapotrzebowanie na instrument na poziomie UE jest na tyle duży, aby popchnąć innowacyjną energię odnawialną do ekonomicznej produktywności. Nowy Fundusz Innowacji powinien opierać się na wnioskach wyciągniętych z NER300,  w celu dalszego zwiększenia inwestycji w innowacyjne i zrównoważone technologie energetyczne. 
 
Fundusz Innowacji został podpisany przez 8 stowarzyszeń. 
Założenia Funduszu Innowacji:
 
Finansowanie z góry i nadające się do celu instrumenty finansowe
Limit nagród na indywidualne projekty do 300 milionów Euro
Możliwość powielenia projektów zwiększa konkurencyjność rynku przemysłu
Stworzenie wysokiej i stabilnej ceny węgla w celu maksymalizacji wartości Funduszu Innowacji i zapewnienia prawdziwego impulsu dla innowacyjnych inwestycji UE
 
Źródło: EHPA