Schmid Group prezentuje zoptymalizowaną linię produkcyjną komórek PERC z selektywnym emitorem. 

 
Technologia ta różni się od konwencjonalnych ogniw monokrystalicznych tym, że na dnie komórki znajduje się dodatkowo warstwa pasywacyjna dilektryka, która zapewnia niezaburzony przepływ elektronów.  Jak komentuje przedstawiciel firmy, głównymi korzyściami tej technologii to wzrost wydajności i zmniejszenie zużycia chemikaliów.
 
Duża część promieniowania słonecznego – długości fali odpowiadające promieniowaniu podczerwonemu w konwencjonalnych ogniwach słonecznych nie jest wykorzystywana – nie generuje energii elektrycznej. Od czasu wprowadzenia technologii PERC  światło to jest również wykorzystywane. Warstwa dielektryka na tylnej ściance komórki odbija światło (które przechodzi początkowo bez wytwarzania nośników ładunku), jednak dzięki tej technologii fotony otrzymują "drugą szansę" do generowania energii elektrycznej. W związku z tym wydajność ogniw słonecznych wzrasta.
 
"Tylna powierzchnia powinna być jak najbardziej gładka, powierzchnia frontowa jednak musi  mieć odpowiednią teksturę " mówi Amadeus Mueller, rzecznik Grupy Schmid.
 
Ponieważ obie strony są teksturowane w procesie wsadowym, tekstura tylnej płytki musi zostać ponownie usunięta w oddzielnym etapie. To zawsze pochłania duże ilości chemii. Według firmy Schmid można tego uniknąć dzięki systemowi alkalicznej tekstury. Przód ogniw jest traktowany wodorotlenkiem potasu, zapewniając tym samym gładszy dół komórki, który zostanie później wypolerowany.  
 
Zamiast kwasu fluorowodorowego i azotu, które są trudne w obsłudze Schmid obecnie stosuje alkaliczny roztwór. Efektem są niższe koszty procesu, wynikające z porzucenia konieczności długiej produkcji tlenku azotu. Również dzięki zastosowaniu cyny zamiast srebra na szynach koszty produkcji są zredukowane
 
"Dzięki technologii PERC wydajność komórek może być zwiększona do nawet ponad 21%, zwłaszcza, gdy stosuje się emiter selektywny. Obecne wyniki produkcyjne naszych klientów wskazują na wzrost wydajności o 0,3 – 0,4%", mówi Mueller.
 
Aby zmienić linię produkcyjną w tę z  selektywnym emiterem tylko dwie maszyny muszą być zintegrowane, a dzięki automatyzacji Schmid osiąga przepustowość do 3300 warstw na godzinę. Czasochłonne i kosztowne prace wykończeniowe nie są już konieczne. 
 
 Źródło: sunwindenergy.com